REKOLEKCJE RÓŻNE I SESJE FORMACYJNE

Rekolekcje dla mężczyzn

Terminy:
25–27 marca 2022 r.
4–6 września zmiana na 25-27 listopada 2022 r.

 

Warsztat o uczuciach

Termin: 14–16 stycznia 2022 r.

Warsztaty z genogramem

Termin: 9–12 czerwca 2022 r.

Warsztat: Granice w relacjach

Termin: 7–9 października 2022 r.

 

Rekolekcje Lectio Divina w roku 2022

3-11 lutego 
Eucharystia – Tajemnica przeistoczenia
Rekolekcje w dynamice Lectio Divina

Zawsze te same słowa i gesty, których nie wolno nikomu zmieniać. Powtarzające się często czytania i pieśni, których można się szybko nauczyć na pamięć… Gdyby Eucharystia miała być jedynie sztuką teatralną, to byłaby najnudniejszym przedstawieniem na świecie, ale nią nie jest. Wypowiadane przez kapłana i lud Boży słowa, wykonywane z uwagą i pobożnością liturgiczne gesty, wprowadzają uczestników liturgii w świat duchowy. W takie doświadczenie Bożej obecności, które niegdzie indziej nie jest dla człowieka dostępne. Niestety zbyt łatwo rezygnujemy z poznania znaczeń tych symboli i dlatego Eucharystia zaczyna nas nudzić, nużyć, a nawet odstraszać. W rekolekcjach o Eucharystii sięgamy do samego źródła, czyli do eucharystycznych przypowieści Jezusa, aby słowa liturgii przemawiały do serca, a gesty wprowadzały w doświadczanie cudu przeistoczenia. Przeistoczenie jest przecież największym darem, jaki Bóg zawarł w celebracji Eucharystycznej.

Rekolekcje prowadzi br. Michał Deja OFMCap

 

 

23 czerwca – 1 lipca 2022 r. brak wolnych miejsc
Przemieniony przez Słowo
Rekolekcje ze św. Franciszkiem z Asyżu w dynamice Lectio Divina

Na przestrzeni ośmiu wieków, jakie dzielą nas od czasów św. Franciszka z Asyżu, wiele razy próbowano opowiedzieć o jego życiu. Franciszek nie napisał autobiografii, ale pozostawił po sobie wiele świadectw o osobistych spotkaniach z Ewangelią, które tak bardzo wpłynęły na jego historię życia, że stała się ona historią zbawienia, drogą ku świętości. Dziś Franciszek staje obok nas jako towarzysz w naszym dążeniu do świętości i jako wiarygodny świadek wewnętrznej przemiany, dokonującej się mocą Słowa.

Rekolekcje prowadzi br. Michał Deja OFMCap

 

 

17-25 sierpnia 
Maryja – Córka, Oblubienica i Matka
Rekolekcje w dynamice Lectio Divina

Maryja cała jest piękna. Od wieków czczono ją w Kościele jako wzór pięknie przeżywanego człowieczeństwa na każdym etapie ludzkiego rozwoju. Zarówno na płaszczyźnie ludzkiej jak i duchowej. Maryja jest piękną kobietą jako córka Boga i swoich rodziców, jako oblubienica i Matka swojego Syna i całego Kościoła. Słuchając Bożego Słowa i my możemy uczyć się od niej jak przeżywać swoje życie w głębokim zjednoczeniu z Bogiem i ludźmi, abyśmy byli piękni Bożym pięknem, tak jak Maryja.

Rekolekcje prowadzi br. Michał Deja OFMCap