Warsztaty


Warsztaty duchowości bez lęku

Warsztaty rozwoju duchowości opartej na ufności Bogu i pokoju serca.
Więcej informacji i formularze zgłoszenia
Terminy w roku 2023
14-17 grudnia

Konferencje w Warszawie: Duchowość bez lęku

Więcej informacji

Warsztaty skupienia i obecności – Focusing

Warsztaty rozwoju umiejętności skupienia i bycia obecnym prowadzone w oparciu o Focusing opracowany przez Eugene Gendlina, amerykańskiego filozofa i terapeutę.
Więcej informacji
Terminy w roku 2023
15-17 września – brak wolnych miejsc

Warsztaty duchowości: Od Focusingu do medytacji; Od uważności do kontemplacji; Od ciała do ducha 

Naszym celem będzie przejście od skupienia do medytacji; od rozważania do doświadczania; od osiągania celów do spełnienia „tu i teraz”; od modlitwy dyskursywnej do modlitwy kontemplacyjnej.
Więcej informacji i formularze zgłoszenia
Terminy w roku 2023

24-26 listopada 


Warsztaty z genogramem

4-7 stycznia 2024 r.
Więcej informacji i formularz zgłoszenia

Warsztat: Moje granice w relacjach

17-19 listopada 2023 r. – brak wolnych miejsc

Więcej informacji


Warsztaty medytacji Słowa Bożego dla mężczyzn (pierwsze wtorki miesiąca)

Więcej informacji
Terminy w roku 2023
7 marca
4 kwietnia
16 maja
6 czerwca

Weekend dla ŻON w Zakroczymiu 

8 – 10 IX 2023
Więcej informacji

Warsztaty „Pozytywna Dyscyplina”

15-17 IX 2023 r.
Więcej informacji