Archiwum i Biblioteka

Archiwum i Biblioteka Prowincjalne są instytucjami centralnymi Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Archiwum gromadzi, przechowuje i udostępnia dokumenty naszego zakonnego życia i działalności, spuścizny braci kapucynów oraz inne archiwalia, które trafiły do jego zasobu. Wśród zespołów bardzo cennym i obszernym jest zbiór bł. Honorata Koźmińskiego. Archiwum nie posiada ksiąg metrykalnych oraz nie posiada bazy internetowej. Biblioteka gromadzi, przechowuje i udostępnia swoje zbiory zarówno na miejscu jak i w formie wypożyczeń. Bibliotekę stanowią książki wydane w okresie od 1800 r. do dziś (ok. 50.000), stare druki (ok. 10.000), czasopisma (ponad 1400 tytułów) oraz rękopisy biblioteczne, prace naukowe, zbiory kartograficzne, ikonograficzne i multimedialne. Posiada i udostępnia katalogi w postaci elektronicznej w dwóch formach: MAK i Koha. Obecnie, bazy przenoszone są stopniowo ze starej wersji MAK do nowego Katalogu Wspólnego Federacji „FIdes” w programie Koha. W nowej bazie można już znaleźć książki (od 1800 r.), także katalogowane są nowe nabytki oraz prace naukowe. Zapraszamy do korzystania.

Korzystanie z Archiwum Warszawskiej Prowincji Kapucynów:

Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.
br. Grzegorz Filipiuk, dyrektor archiwum
Kontakt:+48 507 103 671
archiwumkap@konto.pl

Korzystanie z Biblioteki Prowincjalnej:

Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.
br. Grzegorz Filipiuk, dyrektor biblioteki
+48 507 103 671
bibliotezak@gmail.combibliotekakap@konto.pl
Katalogi biblioteki MAK
Katalog biblioteki Koha (nowy)
Archiwum i Biblioteka Warszawskiej Prowincji Kapucynów
ul. Ojca Honorata 36
05-170 Zakroczym