XX SESJA FORMACYJNA
DLA SIÓSTR REFERENTEK POWOŁANIOWYCH
Zakroczym: 15-17.02.2013

Pr o g ra m
Piątek
14.00 Spotkanie wprowadzające
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
Nabożeństwo pokutne / konferencja – ojcowie Kapucyni
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
okazja do sakramentu pojednania- ojcowie Kapucyni
17.30 Nieszpory
18.00 Kolacja w milczeniu
19.30 Eucharystia z homilią – ojcowie Kapucyni
Sobota
7.00 Eucharystia z Jutrznią – ojcowie Kapucyni
8.00 Śniadanie
9.00 Konferencja I: Nowa ewangelizacja a duszpasterstwo powołań
– wyzwania i szanse – ks. dr Adam Wodarczyk, Moderator Generalny
Ruchu Światło-Życie, członek Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji
10.30 przerwa
11.00 Konferencja II: Nowa ewangelizacja a życie konsekrowane – świadectwo
i misja kerygmatu – ks. dr Adam Wodarczyk
13.00 Obiad
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15 Życie konsekrowane i duszpasterstwo powołaniowe:
wyzwania, prospektywy, nadzieje – siostry Apostolinki
17.30 Nieszpory
18.00 Kolacja
19:30-20:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu – siostry Apostolinki
Niedziela
7.00 Jutrznia z medytacją
8.00 śniadanie
9.00 Spotkanie podsumowujące z zaangażowaniem uczestniczek – s. Sylwia Prokopowicz
10.30 Eucharystia – ojcowie Kapucyni
11.45 Obiad