Aula Jana Pawła II na UKSW (ul. Dewajtis 5)

15 maja 2013

„Bł. Honorat Koźmiński – Człowiek Wielkiej Wiary”

Sympozjum Duchowości Honorackiej organizowane jest już od kilku lat wraz z Sekcją Teologii Duchowości UKSW oraz Konferencją Wyższych Przełożonych Rodziny Honorackiej. Spotkania odbywają się w Auli Jan Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5. Temat tegorocznego, majowego Sympozjum inspirowany jest przekonaniem, że bł. Honorat jest dobrym przewodnikiem na przeżywany aktualnie w Kościele Rok Wiary.

Do udziału w Sympozjum zapraszamy całą Rodzinę Honoracką i wszystkich zainteresowanych duchowością Ojca Honorata.