Juniorat Sióstr to inicjatywa formacyjna z wieloletnią tradycją, dla młodych sióstr w formacji i ich mistrzyń. Wzajemne poznanie, modlitwa, pochylenie się nad treściami ważnymi w kształtowaniu duchowości franciszkańskiej i honorackiej – to główne cele Junioratu w „Honoratianum”.

W ciągu roku proponujemy trzy terminy do wyboru. Siostry mogą uczestniczyć w Junioracie przez pięć kolejnych lat, każdego roku pochylając się nad kolejnym z tematów:

 

– Źródła do duchowości franciszkańskiej i honorackiej

– Charyzmat i forma życia franciszkańskiego

– Rady ewangeliczne i modlitwa

– Życie wspólnotowe

– Modlitwa i życie apostolskie

Terminy do wyboru w roku 2013:

 – 7-13 lutego

– 30 kwietnia – 6 maja

Temat tegoroczny: „Modlitwa i życie apostolskie”