W rocznicę i w miejscu swoich święceń, dnia 3 stycznia w Zakroczymiu, brat Juliusz Pyrek celebrował dziękczynną Eucharystię za dar powołania i za 25 lat swej posługi kapłańskiej.

Wśród  przybyłych gości obecny był Minister Prowincjalny Warszawskiej Prowincji Braci Kapucynów br. Andrzej Kiejza, bracia kapucyni z Zakroczymia i Warszawy, siostry zakonne ze zgromadzeń honorackich, tercjarze i młodzież, wszyscy związani z Jubilatem. Bratu Juliuszowi życzymy, by srebrny jubileusz kapłaństwa był dla niego duchowym umocnieniem w posłudze i powołaniu!brat_juliusz