W przyszłym roku odbędę się jeszcze dwa dodatkowe terminy rekolekcji „Kim Ty jesteś Panie, a kim ja?” :

25 luty – 3 marca 2013

20 – 26 maja 2013

– Rekolekcje dla konserowanych

– Czas szukania odpowiedzi na tak podstawowe pytania jak: Kim jest Bóg i kim jestem ja w Jego oczach, i w Jego planie zbawienia?
– wejście w synowskie oddanie się Ojcu, porzucenie wszystkiego, co może od wielu lat przeszkadza nam w realizacji w pełni naszego
powołania
– możliwość odbycia na rekolekcjach spowiedzi generalnej (tzw. „furtkowej”), pomagającej rozpocząć z nadzieją nowy etap życia z Bogiem

 

Zobacz ulotkę