Prowadzi br. Kazimierz Synowczyk OFMCap

 

W 1890 roku o. Honorat  Koźmiński pisał z Zakroczymia do matki Eleonory Motylowskiej, założycielki Zgromadzenia Sług Jezusa:
„Wy jesteście prawdziwym skarbem ukrytym w roli; podwójnie jesteście ukryte, bo ani o Waszym poświęceniu Bogu ludzie nie wiedzą, ani o tak wielkich pożytkach, jakie pracami Waszymi przynosicie. Ten rodzaj życia ukrytego przed światem, który wpisuje się w proces naśladowania Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki, powinien wyrażać się w życiu prostym, cichym i pokornym, bez ujawniania konsekracji wobec innych ludzi, a być czytelnym znakiem prawdziwości wiary i owocnego udziału w zbawczym posłannictwie Kościoła. Bł. Honorat gorąco pragnął, aby zgromadzenia niehabitowe nieustannie odczytywały ducha ukrycia i pielęgnowały z zapałem ten kluczowy rys swojej tożsamości, zarówno w wymiarze wspólnotowym, jak i indywidualnym, bo ukrycie stanowi  szczególny dar Ducha Świętego.
Ale jeżeli chcecie mojej rady, czyż nie wiecie, […] co było umiłowaną myślą prac moich? Jak szczęśliwy się czułem, że mogłem przyczynić się do tego życia ukrytego przed światem. I Wy również za szczęśliwe się uważać powinniście, że to przez Was Kościół to życie potwierdził i zalecił jako odpowiednie do czasu. Mogę więc tylko powtórzyć do was słowa św. Franciszka do św. Klary i jej córek: Zaklinam Was, abyście wiernie trwały w tym rodzaju życia, w jakim byłyście poczęte i przez Boga wezwane. I żebyście nie dały się nikomu odwieść od tego żadnymi pozorami, choćby pod pozorem większej chwały Bożej.
 (Z listu okólnego (1916) bł. Honorata Koźmińskiego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących)

Więcej na ten temat  będzie można usłyszeć podczas rekolekcji.

Rekolekcje zaczynają się Nieszporami o godz. 18.00