SPOTKANIE JUNIORATÓW RODZINY HONORACKIEJ

WYOBRAŹNIA MIŁOSIERDZIA

Aby nie było takiego brata na świecie, który, gdyby zgrzeszył najciężej, a potem stanął przed tobą,

żeby odszedł bez twego miłosierdzia, jeśli szukał miłosierdzia.

A gdyby nie szukał miłosierdzia, to ty go zapytaj, czy nie pragnie przebaczenia.

Św. Franciszek z Asyżu, List do ministra, 9-10.

SANKTUARIUM BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO

NOWE MIASTO NAD PILICĄ

22 września 2012 r.

22 września, sobota

Spotkanie przedpołudniowe w kościele i klasztorze kapucynów

1000 Wprowadzenie

1015I Konferencja: Moja wyobraźnia miłosierdzia – br. Łukasz Woźniak OFMCap

1100 Przygotowanie do Eucharystii

1130Eucharystia z Modlitwą w ciągu dnia – br. Piotr Pawlita OFMCap

1230 Obiad – refektarz klasztorny

1330Katakumby, cmentarz, modlitwa za zmarłych braci i siostry

Spotkanie popołudniowe w Domu Sióstr Niepokalanek

1530II Konferencja: Nowa wyobraźnia miłosierdzia – br. Grzegorz Filipiuk OFMCap

1700 Zakończenie spotkania