Troska o powołanie

Odkrycie i przyjęcie powołania to wielki dar i to bez względu na to, o jakim powołaniu mówimy. Lekarz z powołania nie tylko chorych czyni szczęśliwymi, ale również sam jest szczęśliwy pomagając im swoją medyczną wiedzą. Nauczyciel z powołania nie tylko uczniów uszczęśliwia, przekazując im wiedzę o świecie i życiu, ale sam jest szczęśliwy, gdy widzi, jak rozwijają się jego wychowankowie. Podobnie możemy mówić o listonoszach, rzemieślnikach, inżynierach, artystach z powołania – nie dość, że uszczęśliwiają innych ludzi to również sami są szczęśliwi.

Natomiast kiedy rozważamy tajemnicę powołania do życia konsekrowanego, nie kierujemy naszych myśli ku posiadanym przez nas talentom ani predyspozycjom, nie kierujemy ich ku wykonywanej przez nas pracy ani zajęciu, lecz zmierzają one ku Osobie Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy powołani do wyjątkowej bliskości z naszym Panem, a nie do wykonywania jakichś szczególnych zadań. Naszym szczęściem jest zatem doświadczanie bliskości Jezusa, a innych uszczęśliwimy wtedy, gdy do tej bliskości z Jezusem ich podprowadzimy.

Ludzie, którzy wykonują z powołania jakiś zawód potrzebują się w nim dokształcać i ciągle rozwijać. Tak wygląda ich troska o powołanie. My – konsekrowani – również potrzebujemy się rozwijać w powołaniu, lecz ten wzrost będzie bardziej troską o miłość niż o zawodowe kompetencje, bardziej będzie dotyczył troski o wierność miłości niż rozlicznym obowiązkom.

Nasze spotkanie juniorackie będzie zaproszeniem do wejścia w konfrontację ze współczesnymi trendami prymatu czynu, pracy nad miłością oblubieńczą i wiernością powołaniu. Jednak, aby nasza troska nie pozostała mglistym wyobrażeniem albo jedynie dręczącym wyrzutem sumienia, będziemy zaproszeni do zmierzenia się z konkretem prawdy: W czym realnie przejawiać się może moja troska o własne powołanie?

Pomagać nam w tej konfrontacji będą zaproszeni goście: s. dr Jolanta Hernik klaretynka, s. Maria Santus nazaretanka oraz br. dr Piotr Owczarz.

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo pod dresem honoratianum@gmail.com

Koszt spotkania wynosi 700 zł.

Program

Środa, 27 grudnia

17.30   Eucharystia z Nieszporami

18.30   kolacja

19.30   Prezentacja programu junioratu

Czwartek, 28 grudnia

7.45     Wprowadzenie do medytacji i adoracja

8.30     śniadanie

9.30     Blok wykładowy/warsztatowy

s. Jolanta Hernik: Piękno życia konsekrowanego. Jak rozeznać osobiste pragnienia i potrzeby?

12.30   obiad

15.00   Blok wykładowy/warsztatowy

s. Jolanta Hernik: Twórcza wierność w powołaniu. Wprowadzenie do osobistego projektu życia.

17.30   Eucharystia z Nieszporami

18.30   kolacja

19.30   Adoracja

Piątek, 29 grudnia

7.45     Wprowadzenie do medytacji i adoracja

8.30     śniadanie

9.30     Blok wykładowy/warsztatowy

s. Jolanta Hernik: Tam, gdzie Duch Boży, tam oddech. Twórcze zmiany.  

12.30   obiad

15.00   Blok wykładowy/warsztatowy

s. Maria Santus: Troska o powołanie a komunikacja w relacjach

17.30   Eucharystia z Nieszporami

18.30   kolacja

19.30   Adoracja

Sobota, 30 grudnia

7.45     Wprowadzenie do medytacji i adoracja

8.30     śniadanie

9.30     Blok wykładowy/warsztatowy

s. Maria Santus: Troska o powołanie a komunikacja w relacjach

12.30   obiad

15.00   Blok wykładowy/warsztatowy

s. Maria Santus: Troska o powołanie a komunikacja w relacjach

17.30   Eucharystia z Nieszporami

18.30   kolacja                                                                                  

19.30   Adoracja

Niedziela, 31 grudnia

7.45     Eucharystia z Jutrznią

8.30     śniadanie

9.45     Wprowadzenie do medytacji i adoracja

11.00   Blok wykładowy/warsztatowy

s. Maria Santus: Troska o powołanie a komunikacja w relacjach

13.30   obiad

14.30   Blok wykładowy

Br. Piotr Wardawy: Kto ma uszy niechaj słucha – powołanie jako nasłuchiwanie Ducha Świętego

18.30   kolacja

19.30 – Adoracja

            Rekreacja Sylwestrowa

Poniedziałek, 1 stycznia 2024 r.

9.30     Śniadanie

10.30   Blok wykładowy

Br. Michał Deja: Powołani w Biblii: Abraham, Mojżesz, Apostołowie

12.30   Eucharystia

13.30   obiad

15.00   Wprowadzenie do medytacji i adoracja

16.00   Blok wykładowy

Br. Piotr Owczarz: Powołanie franciszkańskie. Powołanie honorackie

18.30   kolacja

19.30   Adoracja

Wtorek, 2 stycznia 2024 r.

7.45     Eucharystia z Jutrznią

            śniadanie

9.15     Echo spotkania juniorackiego

            Zakończenie junioratu