„A Ty byłeś bardziej wewnątrz mnie niż to, co we mnie było najbardziej osobiste, a zarazem wyżej nade mną, niż mogłem myślą sięgnąć kiedykolwiek”. Augustyn z Hippony

Warsztaty skierowane są do osób, które mają doświadczenie Focusingu i pragną medytować, ale nie wiedzą jak to robić.  Do osób, które już rozpoczęły praktykę uważności i pragną iść ku kontemplacji. Także do tych, którzy pracują nad swoim człowieczeństwem ale też pragną rozwijać swoją duchowość.

Podczas warsztatów zajmiemy się medytacją jako uniwersalną postawą ludzką. Do niej należą głęboka świadomość własnego istnienia; umiejętność zatrzymania się „tu i teraz”; zauważanie własnych procesów myślowych oraz wychodzenia z zamętu myślowego [np. myśli natarczywych]; świadome doświadczanie emocji i odczuć z ciała bez automatycznego ulegania im [np. zalewanie uczuciami]; przeżywanie własnego życia na głębszym poziomie niż tylko psychologicznym i intelektualnym; odnajdywania w sobie przestrzeni ciszy jako „mowy serca”.

W pracy warsztatowej pragniemy wyrabiać w sobie nawyk codziennej 20 minutowej praktyki medytacji. Także będziemy zmierzać do integracji w sobie samym wymiaru duchowego, religijnego, psychologicznego i fizycznego jako jednego aktu bycia człowiekiem. Naszym celem będzie przejście od skupienia do medytacji; od rozważania do doświadczania; od osiągania celów do spełnienia „tu i teraz”; od modlitwy dyskursywnej do modlitwy kontemplacyjnej. A to wszystko z wykorzystaniem dotychczasowych zasobów własnej pracy nad sobą.

Szczególnie poświęcimy czas doświadczeniu Focusingu jako drogi odkrywania duchowości ciała i cielesności ducha. Pozwoli to nam zbliżyć się do wymiaru duchowego własnego ciała które jest – jako to pisze św. Paweł – „świątynią Ducha Świętego” (zob. 1 Kor 6,19).

Świadomy rozwój własnej duchowości może stanowić doskonały punkt wyjścia jako początek wprowadzenia dobrych zmian w swoim życiu. Owocem współpracy z Duchem Świętym może być większy wewnętrzny pokój poprzez wyciszenie natłoku myśli i twórcze podejście do emocji oraz odczuć cielesnych, odzyskanie „kontroli” nad własnymi decyzjami i pogłębione zrozumienie rzeczywistości. Systematycznie rozwijana duchowość prowadzi nas do miejsc w których możemy odzyskać sens życia i spotykać w nich Boga.

Prowadzący

Br. Piotr Wardawy – duszpasterz pracujący w Centrum Duchowości „Honoratianum” w Zakroczymiu, rekolekcjonista, kierownik duchowy, certyfikowany trener Focusingu, członek Polskiego Instytutu Focusingu. Należy do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

Forma warsztatowa

Praca indywidualna i grupowa; wprowadzenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne; wzajemna wymiana doświadczeń.

Jeśli chcesz wziąć udział w rekolekcjach wypełnij formularz zgłoszeniowy

Jeśli masz jakieś pytania napisz na adres honoratianum@gmail.com

Koszt spotkania wynosi 450 zł.

Warunkiem wpisania na listę uczestników będzie potwierdzenie udziału oraz dokonanie przedpłaty [200 zł] opatrzonej dopiskiem: Warsztaty wprowadzenia do medytacji [data] na konto:

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów Centrum Duchowości „Honoratianum”

Nr 73 80110008 0030 0308 9587 0001