Trzy wskazówki na życie bez lęku

Wolność od lęku potrzebuje stałej troski, czyli zaopiekowania się z miłością samym sobą i przyjęcia kilku ważnych reguł życia, aby do nie powrócić auto sterowania lękiem. Odkrywam te zasady w przesłaniu trzech uroczystości, jakie Kościół nam daje po dopełnieniu się okresu paschalnego, czyli po Zesłaniu Ducha Świętego.

Pierwsza z tych uroczystości ukierunkowuje nas na wspólnotę serdecznych przyjaciół, której ideał odnajdujemy w prawdzie naszej wiary, że Bóg jest Trójcą miłujących się Osób. To dogmat, który zaprasza nas do wychodzenia z izolacji ku wspólnocie podobnych mi osób, które szukają sposobów na życie bez lęku.

Druga uroczystość to Boże Ciało, które koncentruje nas na prawdzie, że życie duchowe jest sposobem na jeszcze intensywniejsze życie w swoim ciele. To ciało nadaje prawdziwe znaczenie życiu, moje ciało, które jest „przestrzenią doświadczania” duchowości.

Trzecia uroczystość dotyczy Serca Jezusa, a ukierunkowuje nas na czułość, czyli na nieustanne szukanie podobieństw pomiędzy tym co dostrzegam u siebie i tym co zauważam w innych. Najświętsze Serce Jezusa wprowadza nas w proces, który wiedzie ku temu, aby całe nasze człowieczeństwo stawało się sercem. Stawało się coraz bardziej zintegrowane i współczujące.

Michał Deja OFMCap

Spotkania dla wszystkich – wstęp wolny

Podczas spotkań będą głoszone konferencje o uzdrawianiu relacji wewnętrznych, czyli o pogłębianiu miłości do samego siebie. Miłość do samego siebie owocuje większą miłością do bliźnich i głębszą wrażliwością na doświadczenie Boga. Po konferencji będzie czas na adorację przed Najświętszym Sakramentem, aby usłyszane treści przeżyć w ciszy własnego serca na modlitwie.

Forma spotkania:

Konferencja o duchowości i wprowadzenie do modlitwy (45 min.)

Modlitwa skupienia i obecności podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem (30 min.)

Miejsce

Kościół Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie na ul. Miodowej 13

Termin

Czerwiec 27

Godzina rozpoczęcia 19.30

Zapraszamy!

Br. Piotr Owczarz – gwardian klasztoru warszawskiego

Br. Michał Deja – „Honoratianum” w Zakroczymiu

Br. Piotr Wardawy – „Honoratianum” w Zakroczymiu

Zapytania honoratianum@gmail.com

www.centrumkapucyni.pl