Zmartwychwstanie – Ciało, które nie straszy

 Jakimś wymownym znakiem naszych czasów jest upodobanie wielu współczesnych twórców filmowych do „ożywiania umarłych”. Wystarczy przywołać dwa dobrze znane większości z nas seriale: The Walking Dead oraz The Last of Us, aby to sobie uświadomić. Twórcy tych filmów, precyzyjnie „trafili” swoją propozycją w nurtującą nas wszystkich potrzebę oswojenia obaw, jakie wywołują w nas ludzkie zwłoki.

Straszy nas jednak nie tylko nieżywe ludzkie ciało, ale jeszcze bardziej, jakieś nagłe ich ożywienie, wobec którego czulibyśmy się zupełnie bezradni, a co za tym idzie straszy nas nasza własna śmierć i perspektywa tego kim (czym?) będziemy, gdy umrzemy? Czy po śmierci zmartwychwstaniemy i wciąż będziemy sobą, czy staniemy się jakimiś zombie? Twórczość artystów jest jakimś odzwierciedleniem „ducha epoki”, ale na jej tle zmartwychwstanie Chrystusa w jeszcze mocniejszym kontraście objawia swoją wyjątkowość.

Chrystus zmartwychwstając przeszedł w pełniejszą formę życia, a Jego zmartwychwstałe Ciało wyróżnia się pięknem i dostojeństwem. Zatem wyjątkowość przesłania, jakie zawarte jest w zmartwychwstaniu Chrystusa, polega uwalnianiu nas od lęku przed degradacją naszego człowieczeństwa przez śmierć, przez stanie się jakimś zombie lub inną istotą, będącą karykaturą człowieka. Nasze zmartwychwstanie będzie podobne w skutkach do Chrystusowego zmartwychwstania – staniemy się piękniejsi, napełni życiem, odmłodzeni.

Michał Deja OFMCap

Spotkania dla wszystkich – wstęp wolny

Podczas spotkań będą głoszone konferencje o uzdrawianiu relacji wewnętrznych, czyli o pogłębianiu miłości do samego siebie. Miłość do samego siebie owocuje większą miłością do bliźnich i głębszą wrażliwością na doświadczenie Boga. Po konferencji będzie czas na adorację przed Najświętszym Sakramentem, aby usłyszane treści przeżyć w ciszy własnego serca na modlitwie.

Forma spotkania:

Konferencja o duchowości i wprowadzenie do modlitwy (45 min.)

Modlitwa skupienia i obecności podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem (30 min.)

Miejsce

Kościół Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie na ul. Miodowej 13

Terminy kolejnych spotkań w roku 2023

Maj 9

Czerwiec 27

Godzina rozpoczęcia 19.30

Zapraszamy!

Br. Piotr Owczarz – gwardian klasztoru warszawskiego

Br. Michał Deja – „Honoratianum” w Zakroczymiu

Br. Piotr Wardawy – „Honoratianum” w Zakroczymiu

Zapytania honoratianum@gmail.com

www.centrumkapucyni.pl