Warsztaty medytacji Słowa Bożego dla mężczyzn

Czym różni się zwykłe skupienie w sobie od modlitwy?

Podczas skupienia mogę doświadczać wewnętrznego pokoju i głębokiej ciszy, a podczas modlitwy mogę doświadczać, że w tym skupieniu i ciszy jest Bóg.

W skupieniu jestem blisko siebie, jestem sam ze sobą. W modlitwie skupienia też jestem blisko siebie, ale też z Bogiem – nigdy nie jestem już sam.

Stale prowadzę wewnętrzny dialog sam ze sobą, nieustanie o czymś rozprawiam w sobie. Gdy zaś zaczynam prowadzić rozmowę z Bogiem, wówczas, owa wewnętrzna rozmowa staje się modlitwą.

Wierzę w Boga i mogę się nazwać człowiekiem wierzącym, ale to nie wystarczy. Muszę zadać sobie pytanie: W jakiego Boga wierzę? Czy obraz Boga, jaki noszę w swoim sercu, jest bliski Temu prawdziwemu? Czy to, jak rozumiem działanie Boga w rzeczywistości, jest zgodne z tym, jaki On naprawdę jest?  

Aby moja modlitwa się rozwijała, muszę nieustannie oczyszczać własne, często fałszywe wyobrażenia o Bogu. Rozpoznawać je i odrzucać. Nieprawdziwe obrazy Boga oddzielają od Niego, następnie oddalają, a w konsekwencji zamykają na relację z Nim. Muszę wiedzieć jakiemu Bogu mogę powierzyć swoje istnienie, a jakiemu „obrazowi Boga” nawet nie powinienem.

Gdy zauważam Boga, że już nigdy nie będę sam, zyskuję Przyjaciela Życia. Gdy oczyszczam relację z Nim z „fałszywek”, otrzymuję dostęp do Źródła Życia.

Zapraszamy na warsztaty medytacji Słowa Bożego, aby stawać się jeszcze bardziej sobą w relacji do Boga.

Bracia kapucyni z Honoratianum i przyjaciele

O spotkaniu

  • Co zrobić, aby Słowo Boże przenikało nasze życie, a nie pozostawało tylko pobożną teorią?
  • Jak pogodzić własne życie pełne różnych „nieświętości” ze świętością Słowa?
  • Jak w modlitwie Słowem Bożym przejść od rozważania jego treści do doświadczania go w sobie?
  • Jak poradzić sobie z trudnościami, które rodzą się podczas modlitwy?

Jeśli chcesz nauczyć się modlitwy Słowem Bożym, aby ono stawało się dla Ciebie realnym i praktycznym wsparciem w Twoim życiu zapraszamy Cię na warsztaty medytacji Słowa Bożego. W męskiej wspólnocie zamierzamy poznawać teksty Pisma Świętego, rozważać Jego treść i otwierać się na jego doświadczenie.

Spotkania odbywają się w pierwsze wtorki miesiąca

Forma spotkania:

Tylko dla mężczyzn – wstęp wolny

  • Konferencja wprowadzająca 30-45 minut
  • Medytacja i modlitwa Słowem Bożym 30 minut
  • Warsztat dzielenia się własnym doświadczeniem około 60 minut

Miejsce: Centrum Duchowości Honoratianum w Zakroczymiu

Termin najbliższego spotkania: Wtorek – 4 kwietnia 2023 r.

Rozpoczęcie: 18.30