W krzyżu zbawienie od lęku

Krzyż jest bardzo pojemnym symbolem. Dla wielu z nas oznacza chorobę, doznaną krzywdę, niesprawiedliwość lub jakąś dotkliwą stratę… Poszukujemy sensu doznawanego cierpienia w krzyżu Chrystusa. Poszukujemy go na zasadzie analogii: skoro Jego krzyż miał sens i przyniósł owoce w postaci zbawiania – nowego życia, to może i mój krzyż ma jakiś sens, jeszcze mi nieznany, potrzebuję go tylko odkryć.

Jednak intuicja wiary podpowiada nam, że w symbolu krzyża zawarta jest również jakaś głębsza tajemnica. Tajemnica takiego uniżenia, które jednocześnie jest wywyższeniem. Tajemnica takiego bólu, który równocześnie jest radością. Tajemnica takiego upokorzenia, które równocześnie jest doświadczaniem udziału w chwale Boga. Czym zatem jest krzyż? Dlaczego tak bardzo się go lękam? Co się dzieje, kiedy przed nim uciekam?

Na tak postawione pytania będziemy poszukiwali odpowiedzi na kolejnym naszym spotkaniu w cyklu: Duchowość bez lęku.

Spotkania dla wszystkich – wstęp wolny

Podczas spotkań będą głoszone konferencje o uzdrawianiu relacji wewnętrznych, czyli o pogłębianiu miłości do samego siebie. Miłość do samego siebie owocuje większą miłością do bliźnich i głębszą wrażliwością na doświadczenie Boga. Po konferencji będzie czas na adorację przed Najświętszym Sakramentem, aby usłyszane treści przeżyć w ciszy własnego serca na modlitwie.

Forma spotkania:

Konferencja o duchowości i wprowadzenie do modlitwy (45 min.)

Modlitwa skupienia i obecności podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem (30 min.)

Miejsce

Kościół Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie na ul. Miodowej 13

Terminy kolejnych spotkań w roku 2023

Marzec 28

Kwiecień 18

Maj 9

Czerwiec 27

Godzina rozpoczęcia 19.30

Zapraszamy!

Br. Piotr Owczarz – gwardian klasztoru warszawskiego

Br. Michał Deja – „Honoratianum” w Zakroczymiu

Br. Piotr Wardawy – „Honoratianum” w Zakroczymiu

Zapytania honoratianum@gmail.com

www.centrumkapucyni.pl