„A Ty byłeś bardziej wewnątrz mnie niż to, co we mnie było najbardziej osobiste, a zarazem wyżej nade mną, niż mogłem myślą sięgnąć kiedykolwiek”. Augustyn z Hippony

Warsztaty skierowane są do osób, które pragną medytować, ale nie wiedzą jak to robić. Do osób, które już rozpoczynały praktykę medytacji, ale z różnych względów zaprzestały. Także do tych, którzy już medytują, ale mają poczucie stanięcia w miejscu lub braku kierunku w swojej medytacji.

Podczas warsztatów zajmiemy się medytacją jako uniwersalną postawą ludzką. Do niej należą głęboka świadomość własnego istnienia; umiejętność zatrzymania się „tu i teraz”; zauważanie własnych procesów myślowych oraz wychodzenia z zamętu myślowego [np. myśli natarczywych]; świadome doświadczanie emocji i odczuć z ciała bez automatycznego ulegania im [np. zalewanie uczuciami]; przeżywanie własnego życia na głębszym poziomie niż tylko psychologicznym i intelektualnym; odnajdywania w sobie przestrzeni ciszy jako „mowy serca”.

Medytacja może stanowić doskonały punkt wyjścia jako początek wprowadzenia dobrych zmian w swoim życiu. Darem medytacji jest większy wewnętrzny pokój poprzez wycieszenie natłoku myśli i twórcze podejście do emocji oraz odczuć cielesnych. Dzięki niej odzyskujemy kontrolę nad własnymi decyzjami i odzyskujemy pogłębione zrozumienie rzeczywistości. Systematycznie praktykowana prowadzi nas do miejsc w których możemy odzyskać sens życia i spotykać w nich Boga.

Prowadzący

Br. Piotr Wardawy – duszpasterz pracujący w Centrum Duchowości „Honoratianum” w Zakroczymiu, rekolekcjonista, kierownik duchowy, certyfikowany trener Focusingu, członek Polskiego Instytutu Focusingu. Należy do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

Forma warsztatowa

Praca indywidualna i grupowa; wprowadzenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne; wzajemna wymiana doświadczeń.

Jeśli chcesz wziąć udział w rekolekcjach wypełnij formularz zgłoszeniowy

Jeśli masz jakieś pytania napisz na adres honoratianum@gmail.com

Warunkiem wpisania na listę uczestników będzie potwierdzenie udziału oraz dokonanie przedpłaty opatrzonej dopiskiem: Warsztaty wprowadzenia do medytacji [data].

Zapisy według kolejności zgłoszeń i dokonanych przedpłat. Ilość miejsc ograniczona.

Rozpoczynamy w piątek o godz. 18.30, a kończymy w niedzielę o 13.00

W ramach kosztów zapewniamy zajęcia warsztatowe, nocleg, wyżywienie i kawiarenkę.

Koszt warsztatów wynosi 450 zł.

Przedpłata 200 zł na konto bankowe:

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów Centrum Duchowości „Honoratianum”

Nr 73 80110008 0030 0308 9587 0001

Bank Spółdzielczy, Nowy Dwór Mazowiecki