Warsztaty medytacji Słowa Bożego dla mężczyzn

Podczas modlitwy, kto jest ważniejszy? Ja czy Bóg? Jego Słowo czy moje?

Na ile mam zapomnieć o sobie i zrezygnować z tego, co przeżywam, aby zrobić miejsce dla Boga? Czy to oznacza, że mam przestać traktować siebie konkretnie?

Czasem do modlitwy i życia duchowego możemy podchodzić jak do współzawodnictwa. Kalkulujemy, w jakich sytuacjach rządzi Bóg, a w jakich rządzić mogę ja sam. Bardzo często w sposób nieuświadomiony wycofujemy się z relacji na modlitwie, a w codziennym życiu wycofujemy Boga, aby samemu porządzić.

Nam jednak nie chodzi o rywalizację. Modlitwę traktujemy jako ścisłą współpracę dwóch osób: mojej i Boga. Nie jesteśmy dla siebie zagrożeniem: Bóg ze swoją „boskością” nie zagraża mi w żaden sposób, a ja ze swoim człowieczeństwem nie jestem przeszkodą dla Jego łaski. Bóg potrzebuje mnie z całym moim bogactwem osobowości i różnorodnością życiowego doświadczenia. Dopiero z takiego rodzaju spotkania się dwóch osób – mojej i Boga – rodzi się Moc.

Zapraszamy na warsztaty medytacji Słowa Bożego, aby stawać się jeszcze bardziej sobą w relacji do Boga.

Bracia kapucyni z Honoratianum i przyjaciele

O spotkaniu

  • Co zrobić, aby Słowo Boże przenikało nasze życie, a nie pozostawało tylko pobożną teorią?
  • Jak pogodzić własne życie pełne różnych „nieświętości” ze świętością Słowa?
  • Jak w modlitwie Słowem Bożym przejść od rozważania jego treści do doświadczania go w sobie?
  • Jak poradzić sobie z trudnościami, które rodzą się podczas modlitwy?

Jeśli chcesz nauczyć się modlitwy Słowem Bożym, aby ono stawało się dla Ciebie realnym i praktycznym wsparciem w Twoim życiu zapraszamy Cię na warsztaty medytacji Słowa Bożego. W męskiej wspólnocie zamierzamy poznawać teksty Pisma Świętego, rozważać Jego treść i otwierać się na jego doświadczenie.

Spotkania odbywają się w pierwsze wtorki miesiąca

Forma spotkania:

Tylko dla mężczyzn – wstęp wolny

  • Konferencja wprowadzająca 30-45 minut
  • Medytacja i modlitwa Słowem Bożym 30 minut
  • Warsztat dzielenia się własnym doświadczeniem około 60 minut

Miejsce: Centrum Duchowości Honoratianum w Zakroczymiu

Termin najbliższego spotkania: Wtorek – 7 marca 2023 r.

Rozpoczęcie: 18.30