O miłości bez lęku w dzień św. Walentego

W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. [1 J 4,18]

Bóg miłości potrzebuje relacji

Wierząc w Boga Miłości niczego nie musisz udowadniać. Zawsze możesz być pewny, że On widzi w tobie więcej dobra niż myślisz. Pracujesz nad sobą, gdyż pragniesz doświadczać Jego bliskości. Starasz się być dobry i unikasz zła, bo jesteś o tym przekonany. Za swoje grzechy żałujesz, bo tak szczerze czujesz. Jesteś posłuszny Bogu, dlatego jesteś wobec Niego szczery. Chcesz pełnić Jego wolę, bo jest to zgodne z twoją wolą.

„Bóg lęku” potrzebuje ofiary

Gdy posiadasz lękowy obraz Boga nieustannie musisz coś udowadniać. Nigdy do końca nie możesz być pewny, że już jest z Ciebie zadowolony. Pracujesz nad sobą, gdyż boisz się odrzucenia. Starasz się być dobry i unikasz zła, dlatego że może dosięgnąć cię Boża sprawiedliwość. Aby Go przebłagać za swoje grzechy, musisz najpierw ponieść karę. Jesteś posłuszny Bogu, bo obawiasz się mówić tego, co naprawdę myślisz. Chcesz pełnić Jego wolę, bo nie masz własnej woli.

Bóg nie chce ofiary, On pragnie relacji.

Prawdziwa Miłość nie przymusza, Ona zaprasza.

Nie narzuca, choć subtelnie uwodzi swoim pięknem.

Niczego nie potrzebuje, tylko spotkania w wolności.

Wszystko posiada oprócz „mnie”, jeśli nie dam jej siebie.

Spotkania dla wszystkich – wstęp wolny

Podczas spotkań będą głoszone konferencje o uzdrawianiu relacji wewnętrznych, czyli o pogłębianiu miłości do samego siebie. Miłość do samego siebie owocuje większą miłością do bliźnich i głębszą wrażliwością na doświadczenie Boga. Po konferencji będzie czas na adorację przed Najświętszym Sakramentem, aby usłyszane treści przeżyć w ciszy własnego serca na modlitwie.

Forma spotkania:

Konferencja o duchowości i wprowadzenie do modlitwy (45 min.)

Modlitwa skupienia i obecności podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem (30 min.)

Miejsce

Kościół Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie na ul. Miodowej 13

Terminy kolejnych spotkań w roku 2023

Marzec 28

Kwiecień 18

Maj 9

Czerwiec 27

Godzina rozpoczęcia 19.30

Zapraszamy!

Br. Piotr Owczarz – gwardian klasztoru warszawskiego

Br. Michał Deja – „Honoratianum” w Zakroczymiu

Br. Piotr Wardawy – „Honoratianum” w Zakroczymiu

Zapytania honoratianum@gmail.com

www.centrumkapucyni.pl