Centrum Duchowości „Honoratianum” Zakroczym

  • Co zrobić, aby Słowo Boże przenikało nasze życie, a nie pozostawało tylko pobożną teorią?
  • Jak pogodzić własne życie pełne różnych „nieświętości” ze świętością Słowa?
  • Jak w modlitwie Słowem Bożym przejść od rozważania jego treści do doświadczania go w sobie?
  • Jak poradzić sobie z trudnościami, które rodzą się podczas modlitwy?

Jeśli chcesz nauczyć się modlitwy Słowem Bożym, aby ono stawało się dla Ciebie realnym i praktycznym wsparciem w Twoim życiu zapraszamy Cię na warsztaty medytacji Słowa Bożego. W męskiej wspólnocie zamierzamy poznawać teksty Pisma Świętego, rozważać Jego treść i otwierać się na jego doświadczenie.

Spotkania przewidziane są raz na miesiąc. Terminy późniejszych spotkań na początku lutego.

Forma spotkania:

Tylko dla mężczyzn – wstęp wolny

  • Konferencja wprowadzająca 30-45 minut
  • Medytacja i modlitwa Słowem Bożym 30 minut
  • Warsztat dzielenia się własnym doświadczeniem około 60 minut

Miejsce: Centrum Duchowości Honoratianum w Zakroczymiu

Termin: Pierwsze wtorki miesiąca

Rozpoczęcie: 19.00

Zapraszamy do uczestnictwa – bracia kapucyni z Honoratianum i przyjaciele

* * *

Lektura na początek z prezentacji książki „Kiedy Słowo ciałem się staje” – br. Piotr Wardawy

Nie ma piękniejszej i bardziej tajemniczej rzeczywistości na świecie niż modlitwa. Zarazem nie ma nic tak trudnego i rodzącego opór jak stała jej praktyka. Z jednej strony w życiu chrześcijanina powinna być najważniejsza, a z drugiej strony znalezienie na nią czasu sprawia ogromne trudności. A gdy już poświęcimy jej czas to zderzamy się z wewnętrznymi trudnościami, które rodzą w nas przekonanie, że modlitwa zawsze jest związana z cierpieniem, na które, jako ludzie wierzący, musimy się zgodzić. W konsekwencji – najczęściej w sposób nieuświadomiony – zniechęcamy się do modlitwy i rezygnujemy z jej praktykowania albo sprowadzamy ją do narzuconego obowiązku.

Niniejsza książka jest zaproszeniem do odkrycia wartości modlitwy, nie jako obowiązku, ale jako szansy na spotkanie ze sobą, z Bogiem i drugim człowiekiem. Żadnego z tych trzech wymiarów spotkania nie możemy pominąć, gdyż na nich opiera się dojrzała duchowość chrześcijańska. Modlitwa w swej istocie jest spotkaniem, dlatego też wiele uwagi poświęcam w tej książce warunkom, które należy spełnić, aby stała się spotkaniem z Bogiem. Podstawowym warunkiem jest spotkanie z samym sobą: gdy jestem w kontakcie z samym sobą wówczas mogę być w kontakcie z Bogiem. A gdy potrafię być w kontakcie ze sobą w Bogu potrafię też spotykać się z innymi.

Aby modlitwa stawała się spotkaniem z Bogiem niezbędna jest głęboka świadomość samego siebie. Jej brak powoduje, że doznajemy licznych cierpień wynikających nie tyle ze zdarzeń życiowych czy wewnętrznych stanów, ale z braku rozumienia siebie, własnego życia wewnętrznego. Choć nasze życie moralne może być dość uporządkowane, staramy się żyć według przykazań Bożych, to jednak na modlitwie nie potrafimy doświadczyć pokoju, tylko wręcz przeciwnie – zamykającego zamętu. Wewnętrzny zamęt sprawia, że stajemy się nieobecni, czyli niezdolni do spotkania i nawiązania głębokiej relacji z Bogiem, a w konsekwencji zaś z drugim człowiekiem.