Maryja i Chrzciciel – krypto kontestatorzy

Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! (Łk 1,37)

Potrzeba (gr. dei), by On wzrastał, a ja się umniejszał (J 3,30).

Wola Boga, wola rodziców, przełożonych, moja wola… Jakie są pomiędzy nimi relacje? Czy wola przełożonych jest tożsama z wolą Boga? Czy wola Boża stoi w opozycji do ludzkiej woli? Czy rzeczywiście Pan Bóg ma dla nas najlepszy plan na życie, który musimy odgadnąć i dostosować do niego swoje życie? 

Takie i podobne do tych pytania często nurtują nasze chrześcijańskie serca i bywa, że są powodem wielu naszych rozterek. Różnorakie można na nie znaleźć odpowiedzi. Internet jest pełen różnych opinii, płynących z ust ludzi, uważających się za nauczycieli. Jednak właśnie ta wielość poglądów wprowadza zamęt i zmieszanie, bo przecież potrzebujemy to rozumieć i wiedzieć konkretnie, jaka jest wola Boga, aby nie pobłądzić w swoim życiu. Chodzi przecież o to, co mamy najcenniejszego, o życie, szczęście, zbawienie.

Z jednej strony straszy nas możliwość, że moglibyśmy rozminąć się w życiu z wolą Boga, a z drugiej wola Boża kojarzy nam się z cierpieniem, z dotkliwą stratą, z brutalnym mordowaniem na krzyżu. Jaka jest zatem prawda?

Na te i na inne, podobnie brzmiące pytania, będziemy próbowali uzyskać odpowiedź od ewangelicznych świadków. Od ludzi prawdziwie pełniących wolę Boga, od bohaterów naszej wiary: Maryi i Jana Chrzciciela.

Zapraszamy do wspólnego poszukiwania prawdy.

Michał Deja OFMCap

Spotkania dla wszystkich – wstęp wolny

Podczas spotkań będą głoszone konferencje o uzdrawianiu relacji wewnętrznych, czyli o pogłębianiu miłości do samego siebie. Miłość do samego siebie owocuje większą miłością do bliźnich i głębszą wrażliwością na doświadczenie Boga. Po konferencji będzie czas na adorację przed Najświętszym Sakramentem, aby usłyszane treści przeżyć w ciszy własnego serca na modlitwie.

Forma spotkania:

Konferencja o duchowości i wprowadzenie do modlitwy (45 min.)

Modlitwa skupienia i obecności podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem (30 min.)

Miejsce

Kościół Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie na ul. Miodowej 13

Godzina rozpoczęcia 19.30

Terminy spotkań w roku 2023

Styczeń 24

Luty 14

Marzec 28

Kwiecień 18

Maj 9

Czerwiec 27

Zapraszamy!

Br. Piotr Owczarz – gwardian klasztoru warszawskiego

Br. Michał Deja – „Honoratianum” w Zakroczymiu

Br. Piotr Wardawy – „Honoratianum” w Zakroczymiu

Zapytania honoratianum@gmail.com

www.centrumkapucyni.pl