Tożsamość bez lęku

Głównym celem lęku jest przejęcie naszej tożsamości, pozbawienie poczucia samostanowienia o sobie. Głęboko wnikając w strukturę człowieczeństwa chce odebrać nam podmiotowość czyniąc zależnymi i bezwolnymi jak rzeczy. Narzuca swój własny ton w interpretacji życia. To on decyduje jak mamy siebie traktować, jak patrzeć na drugiego człowieka i określa jaki jest Bóg. Wnikając głęboko w naszą osobowość chce stać się naszą drugą naturą. Dąży do absolutnej dominacji kreując się na bóstwo nieznoszące sprzeciwu.

Odpowiedzią na działanie lęku jest przyjście Jezusa z mocnym przesłaniem „Nie lękajcie się!” On przynosi nową jakość: życie w wolności bez przenikliwego poczucia lęku. W relacji z Nim możemy uwalniać się od lęku, aby odkrywać własną tożsamość, tego kim naprawdę jesteśmy i kim możemy się stać. Zapraszam na konferencję, w trakcie której będziemy rozważać życie Jezusa przychodzącego w mocy Ducha (zob. Łk 4,14.32), abyśmy doświadczali mocy Ducha w sobie.

Piotr Wardawy OFMCap

Spotkania dla wszystkich – wstęp wolny

Podczas spotkań będą głoszone konferencje o uzdrawianiu relacji wewnętrznych, czyli o pogłębianiu miłości do samego siebie. Miłość do samego siebie owocuje większą miłością do bliźnich i głębszą wrażliwością na doświadczenie Boga. Po konferencji będzie czas na adorację przed Najświętszym Sakramentem, aby usłyszane treści przeżyć w ciszy własnego serca na modlitwie.

Forma spotkania:

Konferencja o duchowości i wprowadzenie do modlitwy (45 min.)

Modlitwa skupienia i obecności podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem (30 min.)

Miejsce

Kościół Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie na ul. Miodowej 13

Godzina rozpoczęcia 19.30

Terminy spotkań w roku 2022

Listopad 22

Grudzień 13

Terminy spotkań w roku 2023

Styczeń 24

Luty 14

Marzec 28

Kwiecień 18

Maj 9

Czerwiec 27

Zapraszamy!

Br. Piotr Owczarz – gwardian klasztoru warszawskiego

Br. Michał Deja – „Honoratianum” w Zakroczymiu

Br. Piotr Wardawy – „Honoratianum” w Zakroczymiu

Zapytania honoratianum@gmail.com

www.centrumkapucyni.pl