Historia zbawienia a historia zastraszenia

Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam – wyrocznia Pana – odkupicielem twoim – Święty Izraela (Iz 41,14).

Podobno 365 razy Biblia cytuje słowa Pana Boga wypowiedziane pod adresem człowieka: „nie lękaj się”. Pan Bóg przecież dobrze wie, że każdego dnia potrzebujemy usłyszeć zapewnienie o Jego życzliwej obecności, potrzebujemy poczuć Jego obecność, aby nasza historia życia nie stała się historią zastraszenia, ale historią zbawienia, czyli wyzwalania z lęku.

Od samego początku, od przyodziania Adama i Ewy, opuszczających ogród Eden, nagich czyli bezbronnych, przez powołanie Abrahama, Mojżesza, Dawida aż po spotkanie Jezusa z zalęknionym Piotrem, przerażonym po obfitym połowie ryb, którego nie powinno być, słowa: „nie bój się” sprawiają Bożą obecność. One przywołują do porządku, czyli do rzeczywistości, człowieka zalęknionego, wyobrażającego sobie wszystkie możliwe nieszczęścia i katastrofy. One wyzwalają z poczucia bezradności, z zastygnięcia w niewoli lęku. One pozwalają zaczerpnąć siły, która swoje korzenie umiejscowiła w przekonaniu, że jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam. I tak początek zamienia się w zasadę, wg której działa Bóg – Pogromca ludzkiego lęku.

Zapraszamy Was do wspólnego przekuwania własnej historii zastraszenia w historię zbawienia.

Michał Deja OFMCap

Spotkania dla wszystkich – wstęp wolny

Podczas spotkań będą głoszone konferencje o uzdrawianiu relacji wewnętrznych, czyli o pogłębianiu miłości do samego siebie. Miłość do samego siebie owocuje większą miłością do bliźnich i głębszą wrażliwością na doświadczenie Boga. Po konferencji będzie czas na adorację przed Najświętszym Sakramentem, aby usłyszane treści przeżyć w ciszy własnego serca na modlitwie.

Forma spotkania:

Konferencja o duchowości i wprowadzenie do modlitwy (45 min.)

Modlitwa skupienia i obecności podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem (30 min.)

Miejsce

Kościół Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie na ul. Miodowej 13

Terminy spotkań w roku 2022

Listopad 22

Grudzień 13

Godzina rozpoczęcia 19.30

Zapraszamy!

Br. Piotr Owczarz – gwardian klasztoru warszawskiego

Br. Michał Deja – „Honoratianum” w Zakroczymiu

Br. Piotr Wardawy – „Honoratianum” w Zakroczymiu

Zapytania honoratianum@gmail.com

www.centrumkapucyni.pl