Duchowość a lęk

W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości (1J 4,18).

Świadectwo św. Jana Apostoła zawiera bardzo mocne przesłanie, a swoje źródła czerpie w doświadczeniu wielkiej miłości Boga, która władzę lęku nad Janem całkowicie usunęła. Dzięki doświadczaniu miłości, Apostoł, dorastał do świadectwa, którego wiarygodność nie ma miary, przekracza granice czasu i przestrzeni, jest pełna.

Zainspirowani przesłaniem Janowych słów, chcemy z nich uczynić główne przesłanie naszych wtorkowych spotkań w kościele warszawskich kapucynów i wyrazić je słowami: W duchowości nie ma lęku. Życie duchowe, będące procesem wydoskonala się w miłości, przyczynia się do wyzwolenia nas z mocy lęku, a my stajemy się coraz bardziej wolni wewnętrznie. Chrystus uwalnia nas z lęku i prowadzi ku wolności.

Tematem naszego pierwszego spotkanie będzie: Duchowość a lęk.

Zapraszamy Was do wspólnego wędrowaniu ku życiu w wolności od lęku.

Spotkania dla wszystkich – wstęp wolny

Podczas spotkań będą głoszone konferencje o uzdrawianiu relacji wewnętrznych, czyli o pogłębianiu miłości do samego siebie. Miłość do samego siebie owocuje większą miłością do bliźnich i głębszą wrażliwością na doświadczenie Boga. Po konferencji będzie czas na adorację przed Najświętszym Sakramentem, aby usłyszane treści przeżyć w ciszy własnego serca na modlitwie.

Forma spotkania:

Konferencja o duchowości i wprowadzenie do modlitwy (45 min.)

Modlitwa skupienia i obecności podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem (30 min.)

Miejsce

Kościół Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie na ul. Miodowej 13

Terminy spotkań w roku 2022/2023

Październik 25

Listopad 22

Grudzień 13

Styczeń 24

Luty 14

Marzec 28

Kwiecień 18

Maj 9

Czerwiec 27

Godzina rozpoczęcia 19.30

Zapraszamy!

Br. Piotr Owczarz – gwardian klasztoru warszawskiego

Br. Michał Deja – „Honoratianum” w Zakroczymiu

Br. Piotr Wardawy – „Honoratianum” w Zakroczymiu

Zapytania honoratianum@gmail.com

www.centrumkapucyni.pl