Duchowość a pobożność

Pomiędzy łaską a wiernością

Nasze rodzinny zakonne mocno zakorzenione są w pięknej tradycji, na którą składa się przede wszystkim charakterystyczna, często jedyna w swoim rodzaju, pobożność. Bez wątpienia jest ona dla nas wielkim bogactwem, świadectwem miłości do Boga poprzedzających nas pokoleń sióstr i braci. Jednak jeśli nie zdobędziemy się na odwagę jej aktualizacji, stanie się dla nas niezrozumiałym coraz bardziej ciążącym obowiązkiem. Zewnętrzną formą bez ducha.

Nasze spotkanie juniorackie będziemy próbowali przeżyć inspirując się pytaniami: Co to jest życie duchowe? Jak je adekwatnie przeżywać w osobistym oraz wspólnotowym wymiarze życia naszych zgromadzeń? Jakie jest właściwe miejsce dla własnej, a także odziedziczonej po przednich pokoleniach pobożności, wpisanej w zwyczaje naszych zgromadzeń?

Na te i inne pytania będziemy próbowali szukać odpowiedzi w Słowie Bożym, w teologii życia duchowego oraz pracy warsztatowej.

Juniorat prowadzimy w składzie: br. Michał Deja doktor teologii biblijnej, rekolekcjonista, kierownik duchowy; br. Piotr Wardawy rekolekcjonista, kierownik duchowy, trener foucusingu; br. Cezary Szcześniak doktorant na Uniwersytecie Antonianum w Rzymie, magister ponowicjatu; s. Maria Santus psycholog, psychoterapeuta; s. Cecylia Duda doktor teologii duchowości.

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo pod dresem honoratianum@gmail.com
Koszt spotkania wynosi 600 zł.

PROGRAM

Wtorek, 27 grudnia

17.30   Eucharystia z Nieszporami

18.30   kolacja

19.30   Prezentacja programu junioratu

Środa, 28 grudnia

7.45     Wprowadzenie do medytacji i Adoracja

8.30     śniadanie

9.30     Blok wykładowy

br. Cezary Szcześniak: Kim jest człowiek duchowy? Doświadczenie duchowe. Czym jest i jak jest jego rola

12.30   obiad

15.00   Blok wykładowy

br. Cezary Szcześniak: Franciszek duchowy czy pobożny? Pobożność teologa – św. Bonawentura

17.30   Eucharystia z Nieszporami

18.30   kolacja

19.30   Adoracja

Czwartek 29 grudnia

7.45     Wprowadzenie do medytacji i Adoracja

8.30     śniadanie

9.30     Blok wykładowy:

Br. Michał Deja: Duchowość bez lęku/ Historia zbawienia czy historia straszenia

12.30   obiad

15.00   Blok wykładowy

Br. Piotr Wardawy: Rola prawa w duchowości

17.30   Eucharystia z Nieszporami

18.30   kolacja

19.30   Adoracja

Piątek, 30 grudnia

7.45     Wprowadzenie do medytacji i Adoracja

8.30     śniadanie

9.30     Blok wykładowy

s. dr Cecylia Duda: Duchowość i pobożność. Pytania i poszukiwania w Rodzinie honorackiej

12.30   obiad

15.00   Blok wykładowy

s. dr Cecylia Duda: Duchowość i pobożność. Pytania i poszukiwania w Rodzinie honorackiej

17.30   Eucharystia z Nieszporami

18.30   kolacja                                                                                  

19.30   Adoracja

Sobota, 31 grudnia

7.45     Eucharystia z Jutrznią

8.30     śniadanie

9.30     Wprowadzenie do medytacji: i Adoracja

11.00   Blok warsztatowy

s. Maria Santus: Jak uciszyć wewnętrznego krytyka?

13.30   obiad

14.30   Blok warsztatowy

s. Maria Santus: Jak uciszyć wewnętrznego krytyka?

18.30   kolacja

19.30 – Adoracja

21.00   Rekreacja Sylwestrowa

24.00   Eucharystia

Niedziela, 1 stycznia 2020 r.

9.30     Śniadanie

10.30   Wprowadzenie do medytacji i Adoracja

12.00   Eucharystia

13.00   obiad

15.00   Blok warsztatowy

s. Maria Santus: Jak uciszyć wewnętrznego krytyka?

18.15   Nieszpory

18.30   kolacja

19.30   Adoracja

Poniedziałek, 2 stycznia 2020 r.

7.45     Eucharystia z Jutrznią – br. Michał Deja

            śniadanie

10.00   Echo spotkania juniorackiego

            Zakończenie junioratu