Serdecznie zapraszamy na warsztaty poświęcone poznawaniu i respektowaniu granic, zwłaszcza w obszarze relacji.

Jak wyglądają Twoje granice?
Co chronią?
Jak je rozpoznać?
Jak nie naruszać swoich i cudzych granic? 
Te i inne tematy będziemy podejmować na warsztatach pt.: „Moje granice w relacjach”.

Termin: 7-9 października 2022 r.

Program obejmuje: wykłady, ćwiczenia warsztatowe, konferencje, Eucharystię i adorację Najświętszego Sakramentu. 

Koszt uczestnictwa: 400 zł

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo pod adresem honoratianum@gmail.com

Warsztaty prowadzą:

s. Maria Santus: nazaretanka, psycholog, psychoterapeuta, kierownik duchowy, formatorka

br. Michał Deja: doktor teologii biblijnej, rekolekcjonista, kierownik duchowy, formator