Intuicja życia – wewnętrzna mądrość kobiety

Kobieta wystarczy sama sobie, aby poznać jak żyć. Jest w niej ukryta prawda. Ona ma w sobie wiedzę życia. Wystarczy ją odkryć. Usłyszeć jej nieustanną mowę. Do tego potrzebuje trochę czasu, aby nauczyła się odróżniać wewnętrzną gadaninę od żywej intuicji. Wystarczy, gdy da sobie szansę usłyszenia strumienia obecności Bożej mądrości, która jej wszystko powie.

 Zapraszamy na spotkania dla kobiet

Podczas spotkań będą głoszone konferencje o uzdrawianiu relacji wewnętrznych, czyli o pogłębianiu miłości do samej siebie. Miłość do samej siebie owocuje większą miłością do bliźnich i głębszą wrażliwością na doświadczenie Boga. Po konferencji będzie czas na adorację przed Najświętszym Sakramentem, aby usłyszane treści przeżyć w ciszy własnego serca na modlitwie.

Forma spotkania:

Konferencja o relacjach wewnętrznych i wprowadzenie do modlitwy (45 min.)

Modlitwa skupienia i obecności podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem (30 min.)

Miejsce spotkania:

Kościół Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie na ul. Miodowej 13

Rozpoczęcie godz. 19.30

Wstęp wolny

Zapraszamy!

Br. Piotr Owczarz – gwardian klasztoru warszawskiego

Br. Piotr Wardawy – konferncjonista z „Honoratianum” w Zakroczymiu

Zapytania honoratianum@gmail.com

www.centrumkapucyni.pl