Być blisko i być sobą

Czy jest to możliwe, aby być sobą i w nawiązywać przyjazne relacje z innymi?

Może Wasze doświadczenie podpowiada, że jedno wyklucza drugie: albo jesteście blisko z drugą osobą i musicie zrezygnować z siebie, albo jesteście sobą i wówczas nie ma możliwości zbudowania autentycznej więzi z innymi.

Być sobą i być w relacji z innymi bez rezygnowania z siebie jest możliwe, choć nie łatwe. Może jest to najtrudniejsza rzecz na świecie – tworzyć relacje w których nie pomijamy siebie. A wręcz przeciwnie, coraz bardziej stajemy się sobą, aby druga osoba mogła również odkrywać siebie w relacji z nami.

W świecie relacji międzyludzkich nie ma dróg na skróty. Jedną z nich jest iluzja niebycia sobą z myślą, że to wniesie w relację coś dobrego. A jednak, aby zbudować trwałą, głęboką i twórczą relację z innymi potrzebne jest po prostu bycie sobą – w szczerej i aktualnej „wersji” siebie.

Dotyczy to zarówno relacji między ludzkich jak i relacji z Bogiem. Bóg, jak nikt inny potrzebuje nas takich jakimi jesteśmy bardziej niż takimi jakimi „powinniśmy być”.

Zapraszamy na spotkania dla kobiet

Podczas spotkań będą głoszone konferencje o uzdrawianiu relacji wewnętrznych, czyli o pogłębianiu miłości do samej siebie. Miłość do samej siebie owocuje większą miłością do bliźnich i głębszą wrażliwością na doświadczenie Boga. Po konferencji będzie czas na adorację przed Najświętszym Sakramentem, aby usłyszane treści przeżyć w ciszy własnego serca na modlitwie.

Forma spotkania:

Konferencja o relacjach wewnętrznych i wprowadzenie do modlitwy (45 min.)

Modlitwa skupienia i obecności podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem (30 min.)

Miejsce spotkania:

Kościół Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie na ul. Miodowej 13

Rozpoczęcie godz. 19.30

Wstęp wolny

Zapraszamy!

Br. Piotr Owczarz – gwardian klasztoru warszawskiego

Br. Piotr Wardawy – konferncjonista z „Honoratianum” w Zakroczymiu

Zapytania honoratianum@gmail.com

www.centrumkapucyni.pl