Kobieta – szacunkiem odkryty geniusz

Co jest ważniejsze: miłość czy szacunek? Miłość bez szacunku przestaje być miłością, zaś szacunek jest jej pierwszym krokiem. Nie da się kochać nie szanując, a okazując szacunek już się kocha.

Wiele kobiet doświadcza wewnętrznego rozdarcia i pogubienia, gdy z jednej strony wydaje im się że są kochane, a z drugiej nieszanowane. Akceptowanie „miłości” bez szacunku jest zgodą na pozorną miłość.

Kobieta najpierw powinna domagać się postawy szacunku wobec siebie, a potem oczekiwać miłości. Mężczyzna najpierw powinien okazywać kobiecie szacunek, a potem mówić że kocha.

Zapraszamy na spotkania dla kobiet

Podczas spotkań będą głoszone konferencje o uzdrawianiu relacji wewnętrznych, czyli o pogłębianiu miłości do samej siebie. Miłość do samej siebie owocuje większą miłością do bliźnich i głębszą wrażliwością na doświadczenie Boga. Po konferencji będzie czas na adorację przed Najświętszym Sakramentem, aby usłyszane treści przeżyć w ciszy własnego serca na modlitwie.

Forma spotkania:

Konferencja o relacjach wewnętrznych i wprowadzenie do modlitwy (45 min.)

Modlitwa skupienia i obecności podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem (30 min.)

Miejsce spotkania:

Kościół Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie na ul. Miodowej 13

Rozpoczęcie godz. 19.30

Wstęp wolny

Zapraszamy!

Br. Piotr Owczarz – gwardian klasztoru warszawskiego

Br. Piotr Wardawy – konferncjonista z „Honoratianum” w Zakroczymiu

Zapytania honoratianum@gmail.com

www.centrumkapucyni.pl