W promieniach świątecznego słońca

Ciepłej obecności
czułej bliskości
stabilnej więzi z najbliższymi
mocą miłości rodzącej się w Betlejem
życzą bracia kapucyni Michał, Piotr, Piotr i Piotr