Kobieta jest światłem

Jak światło słońca zamienia noc w dzień, tak wewnętrzne światło kobiety nadaje sens ludzkiej egzystencji.

Gdy gaśnie jej światło mężczyzna błądzi w ciemnościach potykając się o rzeczy, zaś sama kobieta traci poczucie celu istnienia.

Gdy zabraknie kobiecego pierwiastka rzeczywistość staje się wybrakowana, gdyż bez jej czułości nikt nie odkryje siebie, aby w końcu stać się sobą.

Kobieta jest mistrzynią miłości i bliskości, łagodności i wrażliwości. Świat więzi międzyludzkich jest jej naturalnym środowiskiem życia.

Rolą mężczyzny jest chronić światło w kobiecie, a nie je gasić. Rolą kobiety jest osłaniać światło które ma w sobie, aby wskazywało na piękno życia.

Zapraszamy na spotkania dla kobiet

Podczas spotkań będą głoszone konferencje o uzdrawianiu relacji wewnętrznych, czyli o pogłębianiu miłości do samej siebie. Miłość do samej siebie owocuje większą miłością do bliźnich i głębszą wrażliwością na doświadczenie Boga. Po konferencji będzie czas na adorację przed Najświętszym Sakramentem, aby usłyszane treści przeżyć w ciszy własnego serca na modlitwie.

Forma spotkania:

Konferencja o relacjach wewnętrznych i wprowadzenie do modlitwy (45 min.)

Modlitwa skupienia i obecności podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem (30 min.)

Miejsce spotkania:

Kościół Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie na ul. Miodowej 13

Rozpoczęcie godz. 19.30

Wstęp wolny

Zapraszamy!

Br. Piotr Owczarz – gwardian klasztoru warszawskiego

Br. Piotr Wardawy – konferncjonista z „Honoratianum” w Zakroczymiu

Zapytania honoratianum@gmail.com

www.centrumkapucyni.pl