Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Moje człowieczeństwo utkane z ważnych relacji

Poniedziałek, 27 grudnia

17.30   Eucharystia z Nieszporami – br. Michał Deja

18.30   kolacja

19.30   Prezentacja programu junioratu – br. Michał Deja

Wtorek, 28 grudnia

7.45     Wprowadzenie do medytacji i Adoracja – br. Piotr Wardawy

8.30     śniadanie

9.30     Blok wykładowy

br. Łukasz Woźniak: Współczesny człowiek i jego zdolność do uczestnictwa w formacji

12.30   obiad

15.00   Blok wykładowy

br. Łukasz Woźniak: Kontekst eklezjalno-teologiczny XIX wieku

17.30   Eucharystia z Nieszporami – br. Łukasz Woźniak

18.30   kolacja

19.30   Adoracja

Środa 29 grudnia

7.45     Wprowadzenie do medytacji i Adoracja – br. Piotr Wardawy

8.30     śniadanie

9.30     Blok wykładowy

br. Piotr Wardawy: Człowieczeństwo uduchowione – duchowość uczłowieczona

12.30   obiad

15.00   Blok wykładowy

br. Piotr Wardawy: Od relacji z samym sobą do relacji z drugą osobą

17.30   Eucharystia z Nieszporami – br. Piotr Wardawy

18.30   kolacja

19.30   Adoracja

Czwartek, 30 grudnia

7.45     Wprowadzenie do medytacji i Adoracja – br. Piotr Wardawy

8.30     śniadanie

9.30     Blok wykładowy

s. Beata Dominik: Sytuacja kobiet z proletariatu w II połowie XIX w.

13.00   obiad

15.00   Blok wykładowy

s. Beata Dominik: Marksizm antykulturowy. Nowy system walki z Kościołem

17.30   Eucharystia z Nieszporami – br. Piotr Wardawy

18.30   kolacja                                                                                  

19.30   Adoracja

Piątek, 31 grudnia

7.45     Eucharystia z Jutrznią – br. Piotr Wardawy

8.30     śniadanie

9.30     Wprowadzenie do medytacji: Człowiek w ogrodzie Eden Rdz 1-3

i Adoracja – br. Michał Deja

11.00   Blok warsztatowy – s. Maria Santus do 13.15

13.30   obiad

14.30   Blok warsztatowy – s. Maria Santus do 18.15

18.30   kolacja

19.30 – Adoracja

21.00   Rekreacja Sylwestrowa

24.00   Eucharystia – br. Michał Deja

Sobota 1 stycznia 2020 r.

9.30     Śniadanie

10.30   Wprowadzenie do medytacji i Adoracja Genealogia Jezusa Mt 1 – br. Michał Deja

12.00   Eucharystia – br. Piotr Wardawy

13.00   obiad

15.00   Blok warsztatowy – s. Maria Santus

18.15   Nieszpory

18.30   kolacja

19.30   Adoracja

Niedziela, 2 stycznia 2020 r.

7.45     Eucharystia z Jutrznią – br. Michał Deja

            śniadanie

10.00   Echo spotkania juniorackiego

            Zakończenie junioratu