Szkoła Modlitwy Nieustannej 13 –16 V 2021

Ciało potrzebuje naszej duchowości, a duchowość potrzebuje ciała

Tylko w tak przeżywanej wspólnej drodze istnienia – ciała i ducha – możemy doświadczać cudu bycia człowiekiem stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. Ciało bez ducha gubi się, błądzi nie wiedząc po co istnieje i dokąd zmierza. Zaś duch bez ciała rozprasza się w nieskończoność pomnażanych ideach, choć pięknych, to jednak oderwanych od rzeczywistości, jaką jesteśmy w naszych ciałach.

Wiara potrzebuje życia, a życie wiary

Częstym doświadczeniem chrześcijan jest poczucie swoistego rozdzielenia zwykłej egzystencji na którą składają się praca, jedzenie, odpoczynek, załatwiane codziennych spraw, spotkania z przyjaciółmi od wiary i modlitwy, praktyk religijnych i poszukiwania woli Bożej. To rodzi przekonanie, że życie składa się z dwóch dróg: tej pierwszej – przyziemnej, codziennej, zwykłej i tej drugiej – duchowej, ważniejszej, głębszej. Owocem takiego podejścia jest ostatecznie dewaluowanie wartości świata stworzonego, doświadczanego zmysłami na rzecz wyższego, duchowego i boskiego. Tego rodzaju dualistyczne podejście do życia rodzi pokusę poszukiwania z jednej strony coraz intensywniejszych tzw. wrażeń duchowych, a z drugiej odrzucania zwykłego życia.

Wiara i życie to nie dwie drogi, lecz jedna droga

Bóg nie objawia się nigdzie indziej jak tylko w naszym najzwyklejszym życiu które jest Jego darem i którego możemy doświadczać z każdym oddechem. Dla niego nie ma rozróżnienia pomiędzy życiem duchowym i cielesnym, gdyż nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego [zob. 1 Kor 6,19]. Zmysły dla Niego nie są przeszkodą w odkrywaniu Boga, ale drogą prowadzącą do Niego [zob. Mt 6,26; Mk 4,23; Mt 26,26-27]. Nasze człowieczeństwo nie jest czymś gorszym, gdyż najpełniej objawił prawdę o Sobie stając się człowiekiem.

Wiara na każdą chwilę życia

Pragnieniem Boga jest powrót do życia każdą chwilą, gdyż w niej nieustannie na nowo przychodzi do nas jako dar – Obecność. Jemu nie wystarczy nasza modlitwa, On pragnie, aby nasze życie stawało się modlitwą. Dla niego wszystko, co przeżywamy, co robimy, cokolwiek tworzymy, czy z czymś się zmagamy jest bezcenne, gdyż my jesteśmy bezcenni. Powołując nas do życia ukochał całe nasze życie i jego egzystencjalny kontekst. Nawet wie ile włosów mamy na głowie [zob. Łk 12,7]. Marzeniem Boga jest, abyśmy już dziś poczuli się na świecie nie jak wygnańcy, ale jak synowie i córki w domu u siebie, u Ojca.

Duchowość zmysłów

Boga nie trzeba szukać gdzieś daleko, nie potrzeba nadzwyczajnych środków czy zabiegów, aby się z Nim spotkać. Spotkanie z Nim dokonuje się w naszym człowieczeństwie. Bez naszego człowieczeństwa nie możemy poznać Jezusa, a bez Jezusa nie możemy odkryć naszego człowieczeństwa.

Dlatego zapraszam Cię, droga Siostro, drogi Bracie na sesję Szkoły Modlitwy Nieustannej w trakcie której będziemy poznawać samych siebie, aby odkrywać Boga, i poznawać Boga, aby odkrywać siebie. Szczególnie skupimy się na naszych zmysłach, dzięki którym możemy doświadczać rzeczywistości, czyli żyć. W nich jest zwarta tajemnica spotkania z samym sobą, z drugim człowiekiem, a w końcu z Bogiem. Paradoksalnie droga zmysłów jest najbardziej duchową z dróg prowadzących do relacji z Bogiem. To dzięki nim życie codzienne przemienia się w życie duchowe, a życie duchowe nabiera konkretnych kształtów, rzeczywistego ciężaru istnienia „tu i teraz”.

Informacje praktyczne

Spotkanie rozpoczynamy w czwartek kolacją o godz. 18.30, a kończymy w niedzielę obiadem o godz. 12.30.

Koszt spotkania wynosi 280 zł [przedpłata 140 zł.]

Przedpłata 140 zł na konto bankowe:

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów Centrum Duchowości „Honoratianum”

Nr 73 80110008 0030 0308 9587 0001

Bank Spółdzielczy, Nowy Dwór Mazowiecki

SWIFT: SNDMPLP1

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo pod adresem: honoratianum@gmail.com

Program

Czwartek

18.30 – kolacja

19.30 – Msza Święta                                                    

Po Mszy – spotkanie wprowadzające

Rozpoczynamy czas milczenia

Piątek – Sobota

8.00 – Adoracja przed Najświętszym Sakramentem

8.30 – śniadanie

9.30 – 13.00  – konferencja + medytacja + zajęcia warsztatowe

13.00 – obiad

15.15 – 17.15 – konferencja + zajęcia warsztatowe

17.30 – Msza Święta

18.30 – kolacja

20.00 – 21.00 – Adoracja przed Najświętszym Sakramentem

Niedziela

7.30 – Adoracja przed Najświętszym Sakramentem

8.30 – śniadanie

9.30 -11.15 – zajęcia warsztatowe

Kończymy czas milczenia

11.30 – Msza Święta

12.30 – obiad

Więcej informacji o Szkole Modlitwy Nieustannej znajdziesz tutaj.