Ze względu na duże zainteresowanie Warsztatami skupienia i obecności przygotowaliśmy drugi termin 23-25 kwietnia 2021 r.

Chętnych zapraszamy do zapoznania się z informacją o warsztacie, którego głównym celem jest wzmocnienie i rozwój relacji z samym sobą jako fundamentem w nawiązywaniu relacji z innymi i z Bogiem.

Otwartość na samego siebie w duchu prawdy i miłości nie rodzi egoizmu. Wręcz przeciwnie, uzdalnia do jeszcze bardziej świadomego otwierania się na tworzenie trwałych i autentycznych więzi z ludźmi i z Bogiem. Czasem na drodze naszego rozwoju zapominamy o miłości samego siebie, myśląc że miłość do Boga i bliźniego wystarczy. A jednak dopiero wówczas, gdy rozwijamy jednocześnie każdą z tych trzech miłości do Boga, do bliźniego i do siebie samego stajemy się zdolni do istnienia i doświadczania piękna bycia człowiekiem w świecie stworzonym przez Boga.

W imieniu braci z Honoratianum, br. Piotr Wardawy

Więcej informacji http://centrumkapucyni.pl/?portfolio=warsztaty-skupienia-i-obecnosci