ARCHIWUM WARSZAWSKIEJ PROWINCJI BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW
W ZAKROCZYMIU
zaprasza na
WARSZTATY KANCELARYJNO-ARCHIWALNE

KANCELARIA I ARCHIWUM ZAKONNE


kurs podstawowy
dla pracowników sekretariatów i archiwów zakonnych

16-19 stycznia 2011 r.


PROGRAM
 16 stycznia, poniedziałek
1600 – Rozpoczęcie Warsztatów
1600 – KANCELARIA – SKŁADNICA AKT – ARCHIWUM
Podstawowe pojęcia kancelaryjne i archiwalne
1815 – Nieszpory, kaplica CDH
1830 – Kolacja
1930 – Msza św. (dla chętnych), kaplica CDH
2000 – Spotkanie zapoznawcze – sala portretowa II p.

17 stycznia, wtorek
700 – Msza św. z Jutrznią
800 – Śniadanie
ORGANIZACJA PRACY W SEKRETARIACIE (KANCELARII)
900 – RODZAJE DOKUMENTACJI I TECHNIKI ZAPISU INFORMACJI
1030 – Przerwa
1100 – KWALIFIKACJA DOKUMENTACJI, KATEGORIE ARCHIWALNE
1230 – Obiad
1430 – TWORZENIE I OBIEG DOKUMENTACJI W KANCELARII
1600 – Przerwa
1630 – SYSTEMY KANCELARYJNE, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, WYKAZ AKT
1815 – Nieszpory
1830 – Kolacja
1930 – Publikacje – pomoc w pracy kancelaryjnej i archiwalnej

18 stycznia, środa
700 – Msza św. z Jutrznią
800 – Śniadanie
OD KANCELARII DO ARCHIWUM
900 – ZADANIA ARCHIWUM ZAKONNEGO, POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIE ARCHIWUM
1030 – Przerwa
1100 – UKŁAD I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI W KANCELARII
PRZEKAZYWANIE DOKUMENTACJI DO ARCHIWUM
1230 – Obiad
ORGANIZACJA PRACY W ARCHIWUM
1430 – ZASÓB ARCHIWUM ZAKONNEGO, ZESPÓŁ ARCHIWALNY
1600 – Przerwa
1630 – BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ
1815 – Nieszpory
1
830 – Kolacja
1930 – SPOTKANIE W ARCHIWUM

19 stycznia, czwartek
700 – Msza św. z Jutrznią
800 – Śniadanie
ORGANIZACJA PRACY W ARCHIWUM
900 – POMOCE EWIDENCYJNE
1030 – Przerwa
1100 – PROBLEM KOMPUTERYZACJI ARCHIWUM
1230 – Obiad
1430 – UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH
1600 – Przerwa
1630 – KONSERWACJA I WARUNKI PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI
ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW
1815 – Nieszpory
1830 – Kolacja

MOŻLIWOŚĆ POZOSTANIA DO PIĄTKU


Archiwum Warszawskiej Prowincji
Braci Mniejszych Kapucynów
ul. O. H. Koźmińskiego 36, 05-170 ZAKROCZYM
tel. 022/785-23-28 lub kom. 507-103-671
e-mail: archiwumkap@konto.pl lub gfilipiuk@tlen.pl
www.honoratianum.pl