Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Moje człowieczeństwo utkane z ważnych relacji

Nasze rodziny pochodzenia to system powiązań, relacji, zależności, uczuć oraz zobowiązań, które mają niezmierny wpływ na życie człowieka. Za pomocą genogramu (psychologicznego drzewa genealogicznego) oraz doświadczeniu modlitwy, zwłaszcza Lectio Divina, będziemy dostrzegać owe relacje i powiązania oraz odbierać im władzę nad naszym życiem, a także poszukiwać prawdziwego kształtu naszego świadomie przeżywanego człowieczeństwa.

Prowadzimy rekolekcje w składzie: s. Maria Santus, psycholog psychoterapeuta; br. Michał Deja rekolekcjonista, kierownik duchowy

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo pod adresem honoratianum@gmail.com

Warunkiem wpisania na listę uczestników będzie potwierdzenie udziału oraz dokonanie przedpłaty opatrzonej dopiskiem: Warsztaty z genogramem

Zapisy według kolejności zgłoszeń i dokonanych przedpłat. Ilość miejsc ograniczona.

Koszt spotkania wynosi 300 zł.
Przedpłata 150 zł na konto bankowe:
Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów Centrum Duchowości „Honoratianum”
Nr 73 80110008 0030 0308 9587 0001
Bank Spółdzielczy, Nowy Dwór Mazowiecki


Rozpoczynamy w czwartek o godz. 18.30, a kończymy w niedzielę o 13.00