Rekolekcje lectio divina ze św. Franciszkiem z Asyżu

Płyta CD „Przemieniony przez Słowo. Rekolekcje lectio divina ze św. Franciszkiem z Asyżu” zawiera zapis (w formacie MP3) konferencji – wprowadzeń do modlitwy wygłoszonych podczas ośmiodniowych rekolekcji lectio divina, które odbyły się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów Krakowie w dniach 4-12 sierpnia 2020 r. 

Tematy konferencji:

 1. Wprowadzenie w rekolekcje

 Dzień I: Przypowieść o siewcy (Mt 13, 1-23) 

Dzień II: Rozesłanie Apostołów (Mt 9, 35 – 10, 16)

Dzień III: Bogaty młodzieniec (Mt 19, 16-26)

Dzień IV: „Ojcze Nasz” (Mt 6, 5-14)

Dzień V: Władza w Królestwie Niebieskim (Mt 20, 20-28)

Dzień VI: Błogosławieństwa (Mt 5, 1-12)

Dzień VII: Obmycie stóp (J 13, 1-20)

 Prowadzący rekolekcje: Michał Deja OFMCap – z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, w 2006 roku przyjął święcenia kapłańskie, doktor teologii biblijnej, dyrektor Centrum Duchowości „Honoratianum” w Zakroczymiu, wieloletni formator, był ojcem duchownym w seminarium Braci Mniejszych Kapucynów i magistrem nowicjatu w Nowym Mieście n. Pilicą, absolwent Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych 2015-2017 przy Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, kierownik duchowy, rekolekcjonista.

*             *             *

Płyta CD jest do nabycia jako cegiełka na utrzymanie i rozwój Centrum Duchowości „Honoratianum”

Cegiełka 40 zł WPŁAĆ OFIARĘ TUTAJ
Cegiełka 60 zł WPŁAĆ OFIARĘ TUTAJ
Cegiełka 100 zł WPŁAĆ OFIARĘ TUTAJ
Cegiełka 200 zł WPŁAĆ OFIARĘ TUTAJ
Cegiełka – inna kwota – na podane poniżej konto:
Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów
Centrum Duchowości „Honoratianum”
Nr 73 80110008 0030 0308 9587 0001
Bank Spółdzielczy, Nowy Dwór Mazowiecki
SWIFT: SNDMPLP1

Dokonując wpłaty prosimy o informację:

imię i nazwisko:

adres wysyłki:

ilość sztuk:

Zamówienia można też składać drogą mailową na adres honoratianum@gmail.com podając informacje:

imię i nazwisko:

adres wysyłki:

ilość sztuk:

telefon kontaktowy:

oraz wpłacając na konto Honoratianum wybraną kwotę na konto bankowe:

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów
Centrum Duchowości „Honoratianum”
Nr 73 80110008 0030 0308 9587 0001
Bank Spółdzielczy, Nowy Dwór Mazowiecki
SWIFT: SNDMPLP1

Nabycie cegiełki możliwe jest na miejscu: Centrum Duchowości Honoratianum, ul. Koźmińskiego 36, 05-170 Zakroczym

W razie wszelkich pytań proszę pisać na adres honoratianum@gmail.com lub dzwonić pod tel. (+48) 22 7852018

Dziękujemy!