Książka o duchowości bez lęku

(okładka miękka, 128 stron)

Nie ma piękniejszej i bardziej tajemniczej rzeczywistości na świecie niż modlitwa. Zarazem nie ma nic tak trudnego i rodzącego opór jak stała jej praktyka. Z jednej strony w życiu chrześcijanina powinna być najważniejsza, a z drugiej strony znalezienie na nią czasu sprawia ogromne trudności. A gdy już poświęcimy jej czas to zderzamy się z wewnętrznymi trudnościami, które rodzą w nas przekonanie, że modlitwa zawsze jest związana z cierpieniem, na które, jako ludzie wierzący, musimy się zgodzić. W konsekwencji – najczęściej w sposób nieuświadomiony – zniechęcamy się do modlitwy i rezygnujemy z jej praktykowania albo sprowadzamy ją do narzuconego obowiązku.

Niniejsza książka jest zaproszeniem do odkrycia wartości modlitwy, nie jako obowiązku, ale jako szansy na spotkanie ze sobą, z Bogiem i drugim człowiekiem. Żadnego z tych trzech wymiarów spotkania nie możemy pominąć, gdyż na nich opiera się dojrzała duchowość chrześcijańska. Modlitwa w swej istocie jest spotkaniem, dlatego też wiele uwagi poświęcam w tej książce warunkom, które należy spełnić, aby stała się spotkaniem z Bogiem. Podstawowym warunkiem jest spotkanie z samym sobą: gdy jestem w kontakcie z samym sobą wówczas mogę być w kontakcie z Bogiem. A gdy potrafię być w kontakcie ze sobą w Bogu potrafię też spotykać się z innymi.

Aby modlitwa stawała się spotkaniem z Bogiem niezbędna jest głęboka świadomość samego siebie. Jej brak powoduje, że doznajemy licznych cierpień wynikających nie tyle ze zdarzeń życiowych czy wewnętrznych stanów, ale z braku rozumienia siebie, własnego życia wewnętrznego. Choć nasze życie moralne może być dość uporządkowane, staramy się żyć według przykazań Bożych, to jednak na modlitwie nie potrafimy doświadczyć pokoju, tylko wręcz przeciwnie – zamykającego zamętu. Wewnętrzny zamęt sprawia, że stajemy się nieobecni, czyli niezdolni do spotkania i nawiązania głębokiej relacji z Bogiem, a w konsekwencji zaś z drugim człowiekiem.

Mam nadzieję, że ta lektura stanie się inspiracją do odkrywania modlitwy jako spotkania dwóch osób – ciebie i Boga.

Piotr Wardawy OFMCap

Piotr Wardawy OFMCap – wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej w roku 1996. Od 2018 roku pracuje w Centrum Duchowości „Honoratianum” w Zakroczymiu. Zajmuje się indywidualnym towarzyszeniem duchowym, prowadzi rekolekcje oraz warsztaty. W podejściu duszpasterskim podkreśla rolę uczuć i wrażliwości ciała jako „obszaru zapewniającego więź między życiem zmysłowym a życiem ducha” (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1764). Posiada certyfikat Trenera Focusingu przyznany przez The International Focusing Institute.

*             *             *

Już dziś książkę można zamawiać jako cegiełkę na utrzymanie i rozwój Centrum Duchowości „Honoratianum”

Cegiełka 30 zł WPŁAĆ OFIARĘ TERAZ
Cegiełka 60 zł WPŁAĆ OFIARĘ TERAZ
Cegiełka 100 zł WPŁAĆ OFIARĘ TERAZ
Cegiełka 200 zł WPŁAĆ OFIARĘ TERAZ
Po wpłaceniu ofiary wyślij adres pocztowy do wysyłki na mail honoratianum@gmail.com
Cegiełka – inna kwota na podane poniżej konto:
Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów
Centrum Duchowości „Honoratianum”
Nr 73 80110008 0030 0308 9587 0001
Bank Spółdzielczy, Nowy Dwór Mazowiecki
SWIFT: SNDMPLP1
Dokonując wpłaty prosimy o informację:
imię i nazwisko:
Adres wysyłki:
Zamówienia można też składać drogą mailową na adres honoratianum@gmail.com podając informacje:
imię i nazwisko:
adres wysyłki:
ilość sztuk:
Telefon kontaktowy:
oraz wpłacając na konto Honoratianum wybraną kwotę na konto bankowe:
Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów
Centrum Duchowości „Honoratianum”
Nr 73 80110008 0030 0308 9587 0001
Bank Spółdzielczy, Nowy Dwór Mazowiecki
SWIFT: SNDMPLP1
Możliwe jest nabycie cegiełki na miejscu: Centrum Duchowości „Honoratianum”, ul. Koźmińskiego 36, 05-170 Zakroczym
W razie wszelkich pytań proszę pisać na adres honoratianum@gmail.com lub dzwonić pod tel. (+48) 22 7852018
Dziękujemy!