Duchowość to głęboka więź

(okładka miękka, 122 stron)

Pytania o przyszłość towarzyszą każdemu z nas. Taka już jest właściwość ludzkiej natury. Planujemy, marzymy, przewidujemy możliwe scenariusze, aby nic nie miało szansy nas zaskoczyć, abyśmy byli gotowi na to, co może się stać, co może nas spotkać. Z całą pewnością nasze myślenie o przyszłości mocno angażuje trwająca wojna w Ukrainie. Dopiero co pandemia koronawirusa „sterroryzowała” cały świat i wciąż brzmią zapowiedzi wirusologów, że nie tak szybko nas opuści, że takie pandemie będą nas na pewno w przyszłości nawiedzać. Dlatego jeszcze poważniej niż dotychczas zadajemy sobie pytanie: „Co z nami będzie?”. Z jeszcze większym zniecierpliwieniem myślimy: „Kiedy to się wreszcie skończy?”. Z narastającą obawą zastanawiamy się: „Jakie życiowe zmiany nas czekają?”. Na te pytania póki co nie znajdujemy odpowiedzi. Sytuacja jest na tyle szokująca dla całej ludzkości, że mnożące się, często skrajnie sprzeczne scenariusze zakończenia wojny oraz rozwoju i zanikania pandemii naszkicowane przez ekspertów, jedynie potęgują naszą niepewność.

Historia, choć w wielu innych sytuacjach bywa dobrą nauczycielką życia, teraz niewiele może nam pomóc, chyba że odwołamy się do historii zbawienia, która wpisana jest w przesłanie Biblii. Różni się ona od historii powszechnej podstawowym założeniem w patrzeniu na rzeczywistość, ponieważ nie tyle próbuje odpowiedzieć na pytanie: „Jak to było?”, co raczej skłania do poszukiwania ponadczasowego sensu zaistniałych w przeszłości wydarzeń. Natchnieni autorzy opisują to, co było w taki sposób, aby rzucić światło Bożego sensu na to, co jest, co się teraz dzieje, co w tej chwili przeżywamy.

Od dawna noszę w sobie pragnienie, aby poznać głębiej ostatnią księgę Nowego Testamentu, Księgę Apokalipsy. Czas wojny i pandemii sprzyja apokaliptycznym rozmyślaniom. Przecież jego charakterystycznym znakiem, dokładnie tak jak w Apokalipsie, jest powszechne poczucie zachwiania fundamentów społecznego porządku, tego wszystkiego co dotychczas dawało nam poczucie ładu, stabilności i bezpieczeństwa.

Zapraszam zatem do wspólnej lektury Księgi Apokalipsy. Może razem uda nam się odnaleźć duchowy sens aktualnych wydarzeń. Ostatecznie przecież przesłanie Apokalipsy zmierza do stwierdzenia, że czas próby przetrwa tylko to, co duchowe.

Michał Deja OFMCap

Michał Deja OFMCap – ur. 1976 r., w 1998 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, w 2006 r. przyjął święcenia prezbiteratu. Odbył studia filozoficzno-teologiczne w Lublinie (KUL) oraz studia z teologii biblijnej w Warszawie (UKSW) zwieńczone w 2011 r. doktoratem pt. Ewangeliczne inspiracje franciszkańskiej minoritas. Wieloletni formator. Od 2016 r. posługuje w Centrum Duchowości „Honoratianum” w Zakroczymiu. Rekolekcjonista, kierownik duchowy. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz książki Zbawienne wątpliwości.

*             *             *

Cegiełka 30 zł WPŁAĆ OFIARĘ TERAZ

Cegiełka 60 zł WPŁAĆ OFIARĘ TERAZ

Cegiełka 100 zł WPŁAĆ OFIARĘ TERAZ

Cegiełka 200 zł WPŁAĆ OFIARĘ TERAZ

Po wpłaceniu ofiary wyślij adres pocztowy do wysyłki na mail honoratianum@gmail.com

Cegiełka – inna kwota na podane poniżej konto:

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów
Centrum Duchowości „Honoratianum”
Nr 73 80110008 0030 0308 9587 0001
Bank Spółdzielczy, Nowy Dwór Mazowiecki
SWIFT: SNDMPLP1
Możliwe jest nabycie cegiełki na miejscu: Centrum Duchowości „Honoratianum”, ul. Koźmińskiego 36, 05-170 Zakroczym
W razie wszelkich pytań proszę pisać na adres honoratianum@gmail.com lub dzwonić pod tel. (+48) 22 7852018
Dziękujemy!