Być blisko Boga i być sobą

Podczas sesji Szkoły Modlitwy Nieustannej podejmiemy temat bliskości z Jezusem i własnej odrębności. Pochylimy się nad tajemnicą jedności z Bogiem i naszej własnej tożsamości.

Czy w relacji z Bogiem nasza indywidualność ma znaczenie?

Czy stracić własne życie z powodu Jezusa i Ewangelii jest tożsame z rezygnowaniem z własnego życia (por. Mt 10,39)?

Czy mieć w nienawiści samych siebie oznacza niezajmowanie się sobą (zob. Łk 14,26)?

Na ile w relacji z Bogiem liczy się nasze własne zdanie?

Czy Bóg zwraca uwagę na nasze potrzeby i pragnienia?

Na czym polega budowanie dojrzałej przyjaźni z Jezusem?

Bóg jest osobą i ja jestem osobą

Punktem wyjścia do naszych rozważań jest wiara, że Jezus jest osobą i każdy z nas jest osobą. A także, że każdego człowieka Bóg powołuje do osobowej relacji z Nim.

Relacja z Bogiem polega na doświadczaniu jedności z Nim przy zachowaniu własnej odrębności.

On myśli i ja myślę.

On odczuwa i ja odczuwam.

On ma pragnienia i ja mam pragnienia.

On ma wolną wolę i ja mam wolną wolę.

On chce, abym odkrywał siebie z całą moją odmiennością. Pragnie, abym wniósł w świat to, czego nie może wnieść nikt inny, bo nikt inny nie jest mną. Zaprasza mnie do wspólnego odkrywania szczęścia bycia osobą. On nie neguje mojej wolnej woli, ale wskazuje na piękno
i dobro. Zachęca do otwarcia się na wolę Boga i przyjęcie jej własną wolą. Bóg zachwyca się moją odrębnością, która podejmuje z Nim dialog, rozwija relację.

On jest Osobą Boską, ja jestem osobą – dzieckiem Bożym.

Boża wolność pragnie mojej wolności.

Boża miłość pragnie mojej miłości, która jest niemożliwa bez mojej wolności.

Jezus wprost zaprasza każdego z nas do przyjaźni z Nim

 Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. (J 15,15)

Jezus pragnie budować relację przyjaźni. W tej relacji spotykają się dwie autonomiczne osoby. Każda z nich dokonuje wolnego wyboru, by tę relację zawiązać i ją rozwijać. Wybór wprowadza obie osoby w dynamikę przyjaźni, otwiera proces nieustannego uczenia się jej i dojrzewania. W tym procesie potrzeba odwagi refleksji i nazywania tego, co się wydarza.

Jezus zaprasza nas do budowania głębokiej więzi. Odsłania przede nami swoje Serce i chce być przy naszym sercu. W przyjaźni z Jezusem odkrywamy przed Nim własne wnętrze, otwieramy swoje intymne sanktuarium. Poprzez spotkanie z Osobą odnajdujemy siebie i decydujemy się wyjść ku drugiemu. Stale rozwijamy się ku przyjaźni z Bogiem, ludźmi i sobą samym.

Informacje praktyczne

Spotkanie rozpoczynamy w czwartek kolacją o godz. 18.30, a kończymy w niedzielę obiadem o godz. 12.30.

Koszt spotkania wynosi 280 zł [przedpłata 140 zł.]

Przedpłata 140 zł na konto bankowe:

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów Centrum Duchowości „Honoratianum”

Nr 73 80110008 0030 0308 9587 0001

Bank Spółdzielczy, Nowy Dwór Mazowiecki

SWIFT: SNDMPLP1

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo pod adresem: honoratianum@gmail.com

Program

Czwartek

18.30 – kolacja

19.30 – Msza Święta                                                    

Po Mszy – spotkanie wprowadzające

Rozpoczynamy czas milczenia

Piątek – Sobota

8.00 – Adoracja przed Najświętszym Sakramentem

8.30 – śniadanie

9.30 – 13.00  – konferencja + medytacja + zajęcia warsztatowe

13.00 – obiad

15.15 – 17.15 – konferencja + zajęcia warsztatowe

17.30 – Msza Święta

18.30 – kolacja

20.00 – 21.00 – Adoracja przed Najświętszym Sakramentem

Niedziela

7.30 – Adoracja przed Najświętszym Sakramentem

8.30 – śniadanie

9.30 -11.15 – zajęcia warsztatowe

Kończymy czas milczenia

11.30 – Msza Święta

12.30 – obiad

Więcej informacji o Szkole Modlitwy Nieustannej znajdziesz tutaj.