MARYJA

Córka Oblubienica Matka

Niedziela, 27 grudnia

17.30   Eucharystia z Nieszporami – br. Michał Deja

18.30   kolacja

19.30   Prezentacja programu junioratu – br. Michał Deja

            Adoracja

Poniedziałek, 28 grudnia

7.00     Wprowadzenie do medytacji i Adoracja – br. Piotr Wardawy

8.00     śniadanie

9.00     Blok wykładowy do 12.00

br. Piotr Wardawy: Duchowość bez lęku.

12.30   obiad

15.00   Blok wykładowy do 17.00

s. dr Cecylia Duda: Mariologia – wprowadzenie – tło teologiczne.

17.30   Eucharystia z Nieszporami – br. Piotr Wardawy

18.30   kolacja

20.00   Adoracja

Wtorek, 29 grudnia

7.00     Wprowadzenie do medytacji i Adoracja – br. Piotr Wardawy

8.00     śniadanie

9.00     Blok wykładowy do 12.00

s. dr Cecylia Duda: Ojciec Honorat i złoty wiek „maryjności”.

12.30   obiad

15.00   Blok wykładowy do 17.00

s. dr Cecylia Duda: Co dzisiaj zrobić z mariologią Ojca Honorata?

17.30   Eucharystia z Nieszporami – br. Michał Deja

18.30   kolacja

20.00   Adoracja

Środa, 30 grudnia

7.00     Wprowadzenie do medytacji i Adoracja – br. Piotr Wardawy

8.00     śniadanie

9.00     Blok wykładowy do 12.00

br. Michał Deja: Maryja jako Córka (Łk 1,26-56).

12.30   obiad

15.00   Blok wykładowy do 17.00

br. Michał Deja: Maryja jako Oblubienica i Matka (J 2,1-11; 19,25-27).

17.30   Eucharystia z Nieszporami – br. Piotr Wardawy

18.30   kolacja

20.00   Adoracja

Czwartek, 31 grudnia

7.00     Eucharystia z Jutrznią – br. Michał Deja

8.00     śniadanie

9.00     Wprowadzenie do medytacji i Adoracja do 10.00 – br. Piotr Wardawy

10.30   Blok wykładowy do 12.00

s. Maria Santus: Córka, oblubienica, matka

12.30   obiad

15.00   Blok warsztatowy do 18.00

s. Maria Santus: Córka, oblubienica, matka

18.30   kolacja

20.00   Adoracja

21.00   Rekreacja Sylwestrowa

24.00   Eucharystia – br. Michał Deja

Piątek 1 stycznia 2020 r.

9.00     Śniadanie

10.30   Wprowadzenie do medytacji i Adoracja do 11.30 – br. Piotr Wardawy

11.30   Eucharystia – br. Piotr Wardawy

12.30   obiad

15.00   Blok warsztatowy do 18.00

s. Maria Santus: Córka, oblubienica, matka

18.15   Nieszpory

18.30   kolacja

20.00   Adoracja

Sobota, 2 stycznia 2020 r.

7.00     Eucharystia z Jutrznią – br. Michał Deja

8.00     śniadanie

9.00     Echo spotkania juniorackiego

            Zakończenie junioratu