Niedzielne medytacje wielkanocne

Maria Magdalena, Tomasz Apostoł, uczniowie zdążający do Emaus, Filip, Jedenastu towarzyszą nam na drodze do Wieczernika Pięćdziesiątnicy. Lękają się, smucą, wątpią, przeżywają stratę i poczucie opuszczenia, potrzebują opoki, wsparcia i pocieszenia – są tak bliscy, rozumieją. Ludzcy i prawdziwi doświadczają spotkania, które ich odnawia. Wyruszamy z nimi na to spotkanie, poprowadzi nas Słowo niedzieli wielkanocnych.

Rozważania inspirujące do osobistej medytacji zaproponuje Anna Kaszubowska, redaktorka i polonistka zaprzyjaźniona i współpracująca z Honoratianum.  

Zapraszamy!