Bóg w tobie pyta – ty w Nim odpowiadaj.

[wprowadzenie do cyklu]

• Co odczuwasz, gdy wczytujesz się w Słowo? Zauważ to.
• Jaki obraz lub jakie słowa najlepiej oddadzą to, co dzieje się w tobie? Wyraź to.
• W jaki sposób łączy się to dzisiaj z twoim życiem? Opisz to.
• Co Słowo mówi do ciebie w tej chwili? Przyjmij to.
• Co chcesz Bogu odpowiedzieć? Módl się tym.


(Łk 4, 24-30)
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze:
«Zaprawdę, powiadam wam:
Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.
Naprawdę mówię wam:
Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju;
a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej.
I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem.
Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić.

On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.


Wskazówki

Sprzeciw wobec Słowa Bożego i gniew w obliczu prawdy o własnym życiu jest czymś normalnym podczas medytacji. Pojawiająca się niechęć i wewnętrzny opór też są łaską Bożą, tyle że trudniejszą do przyjęcia. 

Najczęstszą reakcją, która może w nas dominować, jest obwinianie się za złość na Boga i na to wszystko, co nam przynosi wraz ze swoim Słowem. Wówczas pojawia się w nas wewnętrzna krytyka, która surowo ocenia postawę niezadowolenia na Boga jako wyraz braku zaufania. Wskutek tego tłamsimy w sobie uczucia, które nie są ani dobre, ani złe, tylko moralnie obojętne albo ulegamy tej złości i zamykamy się na Boże natchnienia. W medytacji natomiast sztuką jest odczuwać złość, przeżywać niechęć i rozpoznawać w sobie bunt, ale nie zrywać dialogu z Bogiem. Złość nie musi oznaczać braku zaufania Bogu, ale może być oznaką dojrzałej relacji z Nim, w której jeśli się czegoś obawiamy, bo jest nowe lub burzy nasz bezpieczny świat, to się złościmy, smucimy i odczuwamy strach. Przeżywajmy wszystko i o wszystkim z Nim rozmawiajmy.