Bóg w tobie pyta – ty w Nim odpowiadaj.

[wprowadzenie do cyklu]

• Co odczuwasz, gdy wczytujesz się w Słowo? Zauważ to.
• Jaki obraz lub jakie słowa najlepiej oddadzą to, co dzieje się w tobie? Wyraź to.
• W jaki sposób łączy się to dzisiaj z twoim życiem? Opisz to.
• Co Słowo mówi do ciebie w tej chwili? Przyjmij to.
• Co chcesz Bogu odpowiedzieć? Módl się tym.

(Mt 4,1-11)
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.

A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód.

Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego:
„Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”.

Lecz On mu odparł:
«Napisane jest:
„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”».

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu:
„Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół,
jest przecież napisane:
„Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”.

Odrzekł mu Jezus:
«Ale jest napisane także:
„Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».

Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”.

Na to odrzekł mu Jezus:
«Idź precz, szatanie!
Jest bowiem napisane:
„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».

Wtedy opuścił Go diabeł,
a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.


Wskazówki

Gdy medytujesz, oddzielasz się od świata. Nie przestając w nim istnieć, wyodrębniasz się. Nie zrywając z nim kontaktu, stajesz się w nim bardziej obecny. W medytacji nie chodzi o ucieczkę od rzeczywistości, ale o powrót do niej.

W modlitwie medytacyjnej odsuwasz się od świata zewnętrznego, aby lepiej zobaczyć swój świat wewnętrzny. To w nim rozgrywa się realna walka o prawdziwą jakość życia. Skupiając uwagę na swoim wnętrzu, odczujesz różne głody. Uznając ich istnienie, zauważysz pokusy – te zaś niosą w sobie iluzoryczne nasycenie. Dopuszczając pojawienie się głodów i pokus, zdołasz podjąć decyzję, co z nimi zrobić. Skupiając się do wewnątrz, zauważaj wszystko, co znajduje się w tobie. Nie obawiaj się rzeczy trudnych i nieuporządkowanych. Twój wewnętrzny wzrok jest światłem – w jego blasku dokonujesz wolnych wyborów.