Bóg w tobie pyta – ty w Nim odpowiadaj.

[wprowadzenie do cyklu]

• Co odczuwasz, gdy wczytujesz się w Słowo? Zauważ to.
• Jaki obraz lub jakie słowa najlepiej oddadzą to, co dzieje się w tobie? Wyraź to.
• W jaki sposób łączy się to dzisiaj z twoim życiem? Opisz to.
• Co Słowo mówi do ciebie w tej chwili? Przyjmij to.
• Co chcesz Bogu odpowiedzieć? Módl się tym.

(Łk 5, 27-32)
Jezus zobaczył
celnika, imieniem Lewi,
siedzącego na komorze celnej.

Rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”
On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł.

Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu;
a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu.

Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie, mówiąc do Jego uczniów:
„Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?”

Lecz Jezus im odpowiedział:
«Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają.
Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników».


Wskazówki

Istota medytacji kryje się w tym, aby się zatrzymać i zobaczyć to, co można dostrzec. Oto rodzaj „pauzy” w codzienności. Wstrzymaj bieg życia i zacznij zauważać miejsca, osoby, a przede wszystkim Jezusa obecnego w każdej chwili i w każdym miejscu twojego bycia.

Postawą, dzięki której się zatrzymasz, jest uważność. Posługuj się uwagą. Staraj się świadomie nią kierować. To narzędzie, dzięki któremu będziesz bardziej obecny przy tym, przy czym sam zechcesz. W czasie medytacji nad Słowem skieruj swoją uwagę na konkretne wydarzenie z życia Jezusa i Apostołów. Najpierw po prostu zauważaj wszystko, co tam się dzieje: miejsca, osoby, wzajemne odniesienia. Zwróć uwagę, jakie odczucia odzywają się w tobie. Pomyśl, że twoja uwaga jest jak pędzel malarza, zaś kolory i kształty to twoje odczucia. Jaki obraz odmalowuje się w tobie, gdy poświęcasz czas na rozważanie Słowa? Módl się tym obrazem.