Bóg w tobie pyta – ty w Nim odpowiadaj.

• Co odczuwasz, gdy wczytujesz się w Słowo? Zauważ to.
• Jaki obraz lub jakie słowa najlepiej oddadzą to, co dzieje się w tobie? Wyraź to.
• W jaki sposób łączy się to dzisiaj z twoim życiem? Opisz to.
• Co Słowo mówi do ciebie w tej chwili? Przyjmij to.
• Co chcesz Bogu odpowiedzieć? Módl się tym.

(Łk 9, 22-25)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć:
będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity,
a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Potem mówił do wszystkich:
«Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je,
a kto straci swe życie z mego powodu,
ten je zachowa.

Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska,
a siebie zatraci lub szkodę poniesie?»


Wskazówki

Medytację możesz zacząć od zobaczenia Jezusa, który jest obecny pośród swoich uczniów. Zobacz też siebie – jesteś obecny tu i teraz. Daj sobie chwilę, aby poczuć obecność twoją i obecność Jezusa.

Czytając Słowo, obserwuj swoje myśli i zauważaj odczucia. Nie zmieniaj niczego, pozwól, aby twój rozum i serce reagowały na to słowo tak, jak potrafią. Jakbyś słyszał to pierwszy raz. Bądź ciekawy tego, jak reagujesz na te właśnie słowa Jezusa. Nawet gdy nic nie odczuwasz, zauważ to i pobądź z tym „nieodczuwaniem” w chwili skupienia. A jeśli coś to w tobie domaga się uwagi, zauważ i przyjmij to. Zostań z tym, ile potrzebujesz. Na zakończenie medytacji powierz Jezusowi wszystko, co zauważyłeś i czego doświadczyłeś.