Rozpocznij medytację: Bóg w tobie pyta – ty w Nim odpowiadaj.

  • Co odczuwasz, gdy wczytujesz się w ewangelię? Zauważ to.
  • Jaki obraz lub jakie słowa najlepiej oddadzą to, co dzieje się w tobie? Wyraź to.
  • W jaki sposób łączy się to dzisiaj z twoim życiem? Opisz to.
  • Co Słowo mówi do ciebie w tej chwili? Przyjmij to.
  • Co chcesz Bogu powiedzieć? Módl się tym.

 (Mt 6, 1-6. 16-18)
Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Strzeżcie się,
żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli;
inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Kiedy więc dajesz jałmużnę,
nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach,
aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę.

Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu.
A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Gdy się modlicie,
nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się,
żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę.

Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu.
A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Kiedy pościcie,
nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury,
aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę.

Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu.
A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.»


Wskazówki

Gdy zaczynasz medytację, przywołaj myśl, że Bóg jest w tobie, a ty w Nim. Bez względu na to, jak to przeżywasz, jest to prawda. Zaufaj jej.  

Czytając Słowo ewangelii ze zrozumieniem, nie staraj się wszystkiego analizować. Po prostu zwróć uwagę, jakie odczucia ono w tobie budzi. Może zatrzymać cię jedno zdanie, słowo czy obraz. Zauważ to „zatrzymanie” i chwilę przy nim potrwaj. Przyjmij to, co Słowo w tobie sprawia, nawet gdy nie jest to wyraźne i konkretne. Ono będzie pracowało w tobie przez resztę dnia, jeśli stworzysz mu przestrzeń przyjęcia.