Zapraszamy do wielkopostnej medytacji z pytaniami

Gdzie jesteś?

Pierwszym słowem, które Bóg kieruje do pierwszych ludzi po grzechu pierworodnym, jest pytanie: „Gdzie jesteś?”. Człowiek stał się nieobecny, ukrył się. Zagubił się w sobie, w relacjach, w życiu i w odniesieniu do Boga. Dlatego Pan daje mu Słowo, które ma moc odnajdywania. Gdy przyjmujemy je w siebie, porusza nas. Gdy pozwalamy mu trwać w nas, ożywia. Jest jak nasienie wrzucone w ziemię. Ziemią jesteśmy w naszych ciałach. Nasze ciała są żyzną ziemią. Gdy myślimy o Słowie Bożym, wówczas staje się ono myślą, gdy odczuwamy je w sobie, staje się ciałem. Bóg daje nam siebie w Słowie, aby stać się pytaniem: Gdzie jesteś? To znaczy: Jak to odczuwasz? Co to sprawia w tobie? Jak byś to wyraził? Jak to odnosi się do twojego życia? Co byś chciał Bogu powiedzieć?

Gdy Bóg w Słowie stawia pytania – szuka ciebie.
Gdy ty odpowiadasz – odnajdujesz się.
Odnaleziony – stajesz się obecny.
Obecny – żyjesz w Nim.

Jak medytować?

Krok pierwszy

Zauważ siebie. Skieruj uwagę na ciało – jesteś ciałem i masz ciało. Zaobserwuj odczuwanie zmysłami, ale nie zajmuj się nimi. Bądź świadomy myśli, które pojawiają się w twojej głowie, ale nie podążaj za nimi. Pozwól im swobodnie przesuwać się, jednak nie angażuj się w ich treści. Bądź obecny tu i teraz w swoim ciele.

Krok drugi

Przeczytaj fragment ewangelii. Czytaj go umysłem i ciałem. Z prostym zrozumieniem i z wrażliwością na poczucia w ciele. Umieść Słowo, w duchu łagodności i bez nacisku, w centrum twojego ciała. Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Czyniąc to, już otwierasz się na Jego działanie w tobie.

Krok trzeci

Możesz wykorzystać poniższe pytania, które przeprowadzą Cię przez czas medytacji. Jednak nie traktuj ich jako sztywnego schematu, tylko raczej jako wskazówki w drodze. Zaufaj wewnętrznemu głosowi twojej intuicji, w której Bóg objawia się po przez twoją wrażliwość na odczucia.

• Co odczuwasz, gdy wczytujesz się w ewangelię? Zauważ to.

• Jaki obraz lub jakie słowa najlepiej oddadzą to, co dzieje się w tobie? Wyraź to.

• W jaki sposób łączy się to dzisiaj z twoim życiem? Opisz to.

• Co Słowo mówi do ciebie w tej chwili? Przyjmij to.

• Co chcesz Bogu powiedzieć? Módl się tym.

Wskazówki

Każdego dnia możesz skorzystać z nowych wskazówek. Mogą one być wsparciem dla ciebie w pogłębianiu wewnętrznego skupienia. Mogą także pomóc ci w lepszym zrozumieniu tego, co się dzieje w tobie, gdy medytujesz. Pomogą ci stawać się bardziej świadomym działania łaski Bożej w tobie, aby Słowo nie pozostawało tylko myślą, lecz stawało się ciałem.