Spotkanie dla kobiet „Przyjaciółka samej siebie” o przyjaźni wewnętrznej z samą sobą, aby dobrze przeżywać relacje z Bogiem oraz z innymi.

Skupienie i łagodność

Dlaczego tak trudno jest być skupionym człowiekiem? Bez nękających rozproszeń, chaosu w myślach i niekończącej się gonitwy myśli? Jednym z głównych problemów jest to, że poszukujemy skupienia w głowie, a ono rodzi się z łagodnego i nieoceniającego kontaktu z własnym ciałem. Rozum jest od tego, aby myślał, ale w oderwaniu od ciała gubi się i produkuje tysiące chaotycznych myśli. Dlatego, aby doznać spokoju w myślach, wystarczy w sposób łagodny i nieoceniający przenieść uwagę na odczucia w ciele. W przyjaznym podejściu do poczuć z ciała znajduje się klucz do wewnętrznego pokoju. Zapraszam na spotkanie kobiety, które tęsknią za wewnętrznym spokojem, zaufaniem do siebie, poszukują wewnętrznej ciszy na modlitwę i odpoczynek.

Zapraszam, br. Piotr Wardawy

Centrum Duchowości Honoratianum w Zakroczymiu

24 lutego 2020 r., poniedziałek godz. 18.00

Forma spotkania:
Konferencja o relacjach wewnętrznych.
Wspólna modlitwa skupienia i obecności.
Dzielenie się doświadczeniem modlitwy.
Na zakończenie spotkanie przy herbacie i ciasteczku.
Czas trwania około 2,5 godz.

Więcej informacji znajdziesz tutaj