Duchowość bez lęku

“Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!” [J 14,1]

Bać się należy złego ducha, a Bogu ufać.

Lęk pochodzi od złego, od Boga przychodzi odwaga.

Duchowość oparta na lęku jest głośna, ostra i radykalna. Bóg przemawia w ciszy, bez robienia rozgłosu.

Duchowość zrodzona z lęku powtarza „musisz”, „powinieneś”. Bóg przemawia przyjaźnie, stwarza pogodny klimat. Nawet, gdy mówi o trudnych sprawach, zawsze w duchu miłości i akceptacji.

Duchowość lękowa uogólnia mówiąc: „zawsze”, „wszyscy”. Duchowość ufająca jest konkretna, odnosi się do faktów, a nie do idei.

Duchowość lękowa krytykuje i ocenia. Duchowość miłości zachwyca się i inspiruje.

Z lęku popycha, atakuje, z miłości łagodnie prowadzi, wskazuje drogę. Odsłania drogę, nie pcha na drogę!

Duchowość oparta na lęku zniechęca, bez lęku zachęca w wolności.

Lękowa jest destrukcyjna, ściąga w dół. Miłująca jest twórcza, podnosi.

Duchowość zrodzona z lęku powoduje napięcie, zablokowanie i dyskomfort. Duchowość oparta na miłości przynosi ulgę, energię i spokój.

Lęk pogrąża w mroku, miłość daje nadzieje.

Jaka jest moja duchowość? Ile w niej lęku i obaw przed Bogiem? Przed Jego niezadowoleniem, odrzuceniem, czy skazaniem na wieczne potępienie?

Może jestem przekonany, że należy bać się Boga, myląc właściwie rozumianą bojaźń bożą z lękiem przed Bogiem?

W jakim stopniu lęk kieruje moją pobożnością czyniąc z niej udrękę codzienności?  

Prawdziwego Boga nie można się bać, gdyż On jest Miłością bezwarunkową. Jest łagodnością i otwartością, czekaniem i cierpliwością. Zawsze wypatrujący mego powrotu.

Gdy się boimy, to boimy się fałszywego obrazu boga, który przybiera w nas różne postaci, ale nie jest tym Prawdziwym. Prawdziwy jest Miłością.

Bać się mamy złego ducha, szatana, a Bogu mamy ufać.

 Zapraszamy na kolejną sesję Szkoły Modlitwy Nieustannej, aby rozwijać w sobie duchowość opartą na ufności i miłości odrzucając życie w lęku i niepewności. Podczas spotkania szczególnie zwrócimy uwagę na umiejętność rozeznawania duchowości opartej na zaufaniu w odróżnieniu od tej opartej na lęku.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.