Medytacje adwentowe 2019

Zapraszamy naszych przyjaciół, sympatyków Honoratianum oraz wszystkie osoby poszukujące autentycznej relacji z Bogiem do wspólnego przeżycia Adwentu. Codziennie na stronie internetowej www.centrumkapucyni.pl będziemy publikować medytacje do ewangelii z dnia pisane przez braci kapucynów i naszych przyjaciół, którzy podzielą się własnym przeżywaniem obecności Boga w spotkaniu z drugim człowiekiem i samym sobą.

Po prostu bądź

Ewangelizacja nie zawsze wymaga ogromnych nakładów, aby mogła się dobrze rozwijać. Zawsze natomiast wymaga jednego – obecności. Obecności człowieka dla człowieka. Może właśnie to jest to coś, o czym Jezus mówi do Marty: Troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. (por. Łk 10,41) Obecność nie wymaga niczego innego, jak tylko tego, aby być. Być obecnym fizycznie, emocjonalnie i duchowo.

Zauważenie drugiej osoby, spojrzenie w jej kierunku, spotkanie się, chwila rozmowy czy milczenia, chęć zrozumienia, pamiętanie o niej i jej potrzebach, stwarzanie warunków do spotkań, gorąca herbata, wyrażenie troski, spojrzenie w oczy, otwartość w kontakcie, cierpliwość wobec słabości i modlitwa w głębi serca stanowią małe, ale pełne mocy gesty ewangelicznej obecności.

Ewangeliczna obecność rodzi nadzieję. Tam, gdzie rodzi się grzech, obecność daje nadzieję: „Bóg o mnie nie zapomniał, bo ty o mnie pamiętasz. Bóg mnie nie potępia, bo ty patrzysz na mnie z nadzieją. Bóg mnie nie odrzuca, bo ty stale wracasz i nie zniechęcasz się mną”. Możemy powiedzieć, że jest to ewangelizacja małymi gestami, której sercem jest obecność.

Rozważaj z nami

Pragniemy Was zainspirować, abyście – wychodząc od tekstu ewangelii i naszych medytacji – włączyli się w ewangelizację małymi gestami. Niech to nasze wspólne odczytywanie Słowa Bożego pomoże nam odkryć bogactwo i moc prostych środków, docenić wartość chwili  spotkania, w którym Bóg uobecnia się między nami.

W imieniu Zespołu redakcyjnego i Wspólnoty braci z Honoratianum zapraszam Cię do wspólnego adwentowego odkrywania Bożej obecności między nami. Niech Twoje osobiste zaangażowanie wspiera nas wszystkich nieustanną odnową życia w Bogu.

br. Piotr Wardawy